Në rajonin belg të Valonisë fillon zbatimi i ndalesës së therjeve hallall

Lexo gjithashtu:

Rrëfimi për njeriun të cilit Allahu ia plotësoi çdo dëshirë

A keni dëgjuar ndonjëherë për Utbe El – Gulam? Imam Edh-Dhehebiu në librin Sijar e’lam En nubela...

Si bëhet lutja dhe tesbihët pas namazit, bashkërisht apo individualisht?

Pyetje: Më intereson se a është më mirë që lutjet t’i bëjmë bashkë apo...

Orët e fundit të armëpushimit po skadojnë, Erdogan paralajmëron për sulm

Ndërkohë që orët e armëpushimit pesë-ditësh po skadojnë, presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan paralajmëroi rreth 1.300...

Sahihu i Buhariut konsiderohet libri më i saktë pas Kur’anit famëlartë

*Nga Prof. Dr. Ahmed Omer Hashim Të gjithë dijetarët musliman janë të një mendimi...

Duke filluar prej sot ka hyrë në fuqi vendimi i cili parandalon therjen e kafshëve pa i futur në gjumë paraprakisht në rajonin frankofon të Belgjikës, Valoni.

Nga sot do të zbatohet ndalesa e therjes së bagëtive të imëta dhe të trasha pa i futur në gjumë paraprakisht e cila është marrë në vitin 2017 nga parlamenti i Valonisë me arsye “që të mos ndiejnë dhimbje” kafshët.

Një vendim i ngjashëm është marrë edhe në fillim të vitit në rajonin flaman, por vetëm për bagëti të imta për shkak të infrastrukturës së pamjaftueshme teknike.

Komentohet si “kufizimi i lirive fetare”

Ndalesat të cilat janë sjellë kundër therjes së kafshëve pa i futur në gjumë paraprakisht, të cilat në besimin islam njihen si “hallall” si dhe tek ato hebre “kosher”, shkakton reagimin e madh të komuniteteve të të dyja religjioneve në vend.

Komuniteti musliman dhe hebre e përbën rreth 6 për qind të popullsisë së Belgjikës, këtë e komentojnë si kufizimi i lirive fetare dhe mosrespektimi i komuniteteve.

Pasi vendimi u miratua në rajonin flaman Institucioni i Përfaqësimit të Islamit në Belgjikë dhe Koordinimi Islami i Belgjikës kishin nisur proces gjyqësor në Gjykatën e Kushtetuese.

Ndërsa gjykata kushtetuese këtë e kishte dërguar rastin tek Gjykata Evropiane e Drejtësisë dhe kishte kërkuar mendim.

Gjykata Evropiane e Drejtësisë ende nuk ka dhënë mendim në lidhje me çështjen.

- Advertisement -
- Reklamë -

Më të rejat:

Dy subjektet fetare shqiptare në Zvicër, bashkohen në një të vetëm

Xhamia shqiptare e Regensdorfit në Zvicër, ishte nikoqire e një ngjarje historike sa i përket funksionimit të...

Besimtari do të shpërblehet me dy xhenete

Ai i cili largohet nga gjynahet dhe refuzon thirrjen e pasionit për hir të Allahut të Madhërishëm, i është garantuar mbrojtja nga...

Përkujtimi i Allahut të Madhërishëm – cilësi e besimtarëve të vërtetë

Përkujtimi i përhershëm i Allahut; të përmendësh përherë Atë, të falënderosh, ta madhërosh, të lutës dhe ta falënderosh Atë gjithmonë – është...

Përse Kurani mbaron me suret El-Felek dhe En-Nas?

Njëri nga frytet e shoqërimit të shpeshtë me Kuranin është edhe kapja e detajeve dhe bukurive të cilat nuk i vëren personi...

Ndoshta nuk do ta besoni, por

Nuk e di sa mund të më besoni, por nuk dua që të qëndrojë e fshehtë, prandaj vendosa ta ndaj me ju...

Nuk kam nevojë të jem gjykatës i njerëzve që e mbajnë amanetin

Në kohën e halifatit të Ebu Bekrit (r.a.), gjyqësori iu besua Omerit (r.a.). Pas një viti që mori përsipër këtë funksion përgjegjës,...

Ua rekomandojmë

- Advertisement -