Qëndrimi i Ehli-Sunnetit në lidhje me Muaviun, të birin e Ebu Sufjanit r.a.

Lexo gjithashtu:

Orët e fundit të armëpushimit po skadojnë, Erdogan paralajmëron për sulm

Ndërkohë që orët e armëpushimit pesë-ditësh po skadojnë, presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan paralajmëroi rreth 1.300...

Kënaqësia e Allahut është qëllim që nuk duhet të lihet!

“Kënaqësia e njerëzve është qëllim që nuk mund të arrihet, ndërsa kënaqësia e Allahut është qëllim që nuk...

Le ta duam dhe ta përkrahim edhe gabimtarin

Hfz. Mehas Alija Shpesh herë njeriu, duke e urryer mëkatin, e urren edhe...

Nuk do të hyj në Xhennet bartësi i fjalëve të huaja (nemmami)

Husejn Ali Shejh Synimi i realizimit të dashurisë ndër-muslimane, pa dyshim, është...

Pyetje:

Si është qëndrimi i juaj në lidhje me Muaviun, birin e Ebu Sufjanit dhe a lejohet t’i thuhet radijallahu anhu?

Përgjigjja:

Muaviu, i biri i Ebu Sufjanit është sahabij. Muaviu, i biri i Ebu Sufjanit është njëri prej transmetuesve të hadithit profetik dhe çdo transmetues i hadithit hyn në rangun e njerëzve të drejtë dhe të besueshëm. Sejjidi jonë, Muaviu, i biri i Ebu Sufjanit ka qenë edhe qatibi (shkruesi) i Vahjit (Kur‘anit) apo shkruesi i letrave të Pejgamberit s.a.v.s. siç kanë thënë disa. Atëherë pas gjithë këtyre virtyteve, themi për të: zotëria (sejjidi) ynë, Muaviu, i biri i zotërisë sonë, Ebu Sufjanit radijallahu anhuma, është prej sahabëve të ndershëm, të cilin e konsiderojmë të drejtë dhe e respektojmë, sepse të gjithë sahabët e Pejgamberit a.s. për ne janë në kategorinë e parë.

Ata që nuk e duan Mauviun, janë shiitët, të cilët nuk flasin mirë për të për shkak të mospajtimeve dhe mosmarrëveshjeve që ndodhën ndërmjet atij dhe zotëriut tonë, Aliut radijallau anhu. 

S’ka dyshim se e vërteta qëndron në anën e hazreti Aliut r.a. Edhe ne jemi në anën e tij. Aliu r.a. është tjetër kategori. Është i pari që pranoi Islamin dhe bashkëshorti i vajzës më të dashur, hazreti Fatimes alejhes-selam. Meritat dhe virtytet e tij janë të shumta dhe të njohura…

Zoteria ynë, Muaviu, është ngritur kundër udhëheqësit legjitim. Ne jemi kundër kësaj dhe themi se ka gabuar. Sikur t‘jetonim në atë kohë, do qëndronim në anën e Aliut r.a.

Sidoqoftë në lidhje me këtë që po flasim, kemi një vepër të shkëlqyer të shkruar nga imam Ibn Haxher el-Hejthemi, i cili i del në mbrojtje zoteriut tonë, Muavijes, duke transmetuar ato çfarë janë thënë për të nga ulematë e Ehli Sunnetit dhe Xhematit.

Disa mësues (dijetarë) prej të cilëve kemi mësuar, nuk i thonin sejjid, por vetem Muaviu, i biri i Ebu Sufjanit, në shenjë hidhërimi ndaj tij.

Njëriu prej këtyre mësuesve (profesorëve) që kemi mësuar, nuk donte të ligjëronte në xhaminë e Amër ibn Asit dhe kur e pyesnim për shkakun, përgjigjej: Sepse Amër ibn Asi ka qëndruar në anën e Muaviut. Çfarë ndodhi, këtij dijetari, një natë, ju paraqit në ëndërr Amër ibn Asi r.a. dhe i thotë: Përse nuk ligjëron në xhaminë time? Për shkak se ti qëndrove në anën e Muaviut e jo të Aliut – i përgjigjet ky. Amër ibn Asi i thotë: A nuk e di se të mirat që bën populli i Egjiptit, do jenë në peshorën time Ditën e Kijametit?

Islami hyri në Egjipt nëpërmjet sahabiut Amër ibn As dhe shumica e popullit e përqafoi Islamin. Sot në Egjipt jetojnë 90 milion banorë, 80 milion prej tyre janë muslimanë, të cilët falen, agjërojnë dhe bëjnë punë të mira… Pra, që nga ajo kohë e gjër më sot e edhe në të ardhmen, çdo vepër e mirë që punohet nga egjiptanët, një pjesë e sevapit i shkon edhe sahabiut Amër ibn Asit, r.a. sepse ai e solli Islamin në këtë vend.

Kur u zgjua nga gjumi ky mësuesi ynë, filloi të ligjerojë në xhaminë e Amër ibn Asit dhe nuk u nda deri në vdekje.

U përgjigj: Prof. Dr. Ali Xhumua, ish myfti i Egjiptit

Nga arabishtja:
Enes Koshi

- Advertisement -
- Reklamë -

Më të rejat:

Profeti Muhammed: Mëshirë për botët

I Dërguari i Allahut, paqja dhe bekimi qoftë mbi të, është një Llambë rrezatuese (siraxh el-munir) për  gjithë njerëzimin,...
- Reklamë -

Hutbeja e javës: Kujdesi ndaj jetimëve

Falënderimi është për Allahun e Plotfuqishëm, Zotin e të gjitha botëve. Salavati dhe selami qoftë për pejgamberin Muhamed (a.s.), për familjen...

Pse nuk shkojnë gjërat në këtë botë ashtu siç duam ne?

Dr. Muhamed Ratib en-Nabulsi Subhanallah! Në të vërtetë kjo botë është mashtruese dhe e përkohshme. Njeriu fiton pasuri, por...

Shejtanët i thanë Iblisit: „O udhëheqësi ynë, pse gëzohesh më shumë kur vdes një...

Dijetari islam (ai që i kupton dhe zbaton rregullat fetare) është më i mirë dhe më i vlefshëm sesa një i devotshëm që nuk...

A konsiderohet pjesmarrje në mëkat, të qeshurit me mëkatin e dikujt dhe tallja me...

Është e papranueshme, nga pikëpamja islame, që muslimani (besimtari) të qeshet me mëkatin e dikujt dhe të tallet me rregullat fetare, për më tepër,...

Hutbeja e javës: Muhammedi a.s., Pejgamberi i fundit

Falënderimi qoftë për Allahun e Madhërishëm, prej të cilit kërkojmë ndihmë, falje dhe udhëzim. Ndërsa bekimet e Allahut qofshin për Muhamedin a.s....
- Reklamë -

Ua rekomandojmë

- Advertisement -