Sahihu i Buhariut konsiderohet libri më i saktë pas Kur’anit famëlartë

Lexo gjithashtu:

Disa rregulla rreth abdesit

Për të qenë abdesti i rregullt duhet që: - Uji t’i përshkojë të gjitha pjesët që...

Hutbe e Pejgamberit (a.s.) mbi rëndësinë e Ramazanit

Tregohet prej Selman Farisiut se H. Muhamedi a.s. mbajti një hutbe në fund të muajit shaban mbi rëndësinë e...

Pagesa e tatimit me para të kamatës

Pyetja: A lejohet që me para të kamatës të paguhet tatimi në qarkullim me...

Si të sillemi nësë duhet të falemi në shtëpi dhe kur në xhami nuk falet namazi me xhemat?

Kur mund të lëshohet namazi me xhemat në xhami? Mungesa në faljen e namazit me...

*Nga Prof. Dr. Ahmed Omer Hashim

Të gjithë dijetarët musliman janë të një mendimi se Koleksioni i Haditheve të imam Buhariut, i njohur si „Sahihul-Buhari“ konsiderohet vepra më autentike dhe më e besueshme pas Kuranit Famëlartë.

Të gjitha hadithet që ndodhen në Sahihun e imam Buhariut janë origjinale dhe të vërteta (sahih) dhe nuk gjendet në të qoftë edhe një shkronjë e vetme gabim. Kështu është edhe me Sahihun e Muslimit dhe Muvettanë e Imam Malikut.

Sahihu i Buhariut është ruajtur (nga ndryshimet dhe falsifikimet) ashtu siç është ruajtur Kur‘ani Fisnik dhe Ai i Cili i ka ruajtur këta dy Libra, është pikërisht Allahu i Madhërishëm. A nuk thotë Allahu në Kur‘an: „Ne e kemi për detyrë tubimin dhe leximin e tij (Kur‘anit). E kur ta lexojmë atë ty, ti përcille me të dëgjuar leximin e tij. Dhe pastaj është obligim yni që ta shpjegojmë?“ E me fjalën „bejaneh – ta shpjegojmë“ është për qëllim HADITHI i Pejgamberit (sal-lall-llahu alejhi we sel-lem). Pra, Allahu i Lartësuar është Ai që e ka marrë për sipër ruajtjen e fjalëve të Profetit ashtu siç ka marrë për sipër dhe ka garantuar ruajtjen e Fjalës së Tij.

Imam Buhariu është transmetuesi më i mirë i haditheve profetike. Ai përzgjodhi vetëm 7,275 prej 600,000 haditheve sa ishin aktuale në kohën e tij.

Buhariu tregon: „Nuk kam shënuar në Sahihun tim ndonjë hadith, para se të bëja Istihare dhe t’i falja dy rekate namaz dhe tek atëherë kur vërtetohesha me bindje në autenticitetin e hadithit, e shënoja.“

Dijetarët muslimanë duke parë rëndësinë dhe vlerën e madhe të kësaj vepre në jetën e muslimanëve (pasi sunneti është burimi i dytë i Sheriatit dhe sqarues i Kur’anit) nisën të shkruajnë vepra voluminoze në interpretimin dhe komentimin e haditheve profetike. Prandaj sot kemi komentimin e Ibn Haxherit, Kastalaniut, Bedruddin Ajniut etj, si dhe komentimi më i ri është komentimi im i kësaj vepre kapitale që e kam përmbledhur në 16 vëllime, pas një pune sistematike për 17 vite me radhë. Çdo vëllim ka 600 faqe.

Për fund, pas gjithë atij hulumtimi dhe komentimi që i kam bërë kësaj vepre, betohem në Allahun dhe deklaroj me plotë përgjegjësi se nuk ekziston asnjë hadith i dobët (daif) në SAHIHUN E IMAM BUHARIUT.

Nga arabishtja:
E. Koshi

* Prej dijetarëve të mëdhenj të Ez‘herit dhe muhaddith me renome botërore. Allahu e ruajtë!

- Advertisement -
- Reklamë -

Më të rejat:

Dijetarë muslimanë dënojnë shkatërrimin e varrit të Umer bin Abdulazizit

Grupet terroriste pro-iraniane-shiite në radhët e regjimit të Bashar al-Asadit në provincën Idlib kanë gërmuar një varr...

Kam frikë se në momentin e vdekjes, do ta harroj shehadetin!

Një hoxhë i mësonte studentët e tij mbi bazat e besimit islam, ku posaçërisht i kushtonte kujdes shpjegimit dhe komentimit të kuptimit të shehadetit...

Mos i paragjyko njerëzit – Një mësim nga Sulltan Murati i IV-të

Sulltan Murati i IV (1623-1640) shpesh dilte i veshur si njeri i thjeshtë dhe mbikëqyrte vendin dhe popullin e tij.

Pas 3 muajsh pezullim falet namazi i xhumasë në xhaminë e Tokios

Me heqjen e kushteve të gjendjes së jashtëzakonshme në Japoni për shkak të koronavirusit të ri (COVID-19) në xhaminë e Tokios është...

Medine, pas 2 muaj e gjysmë pezullim falet namazi i xhumasë

Pas dy muaj e gjysmë është falur namazi i parë i xhumasë në Mesxhid-i Nebevi (xhamia e profetit në Medine) të Arabisë...

Si e shohim Islamin dhe muslimanët pas koronës?

Dr. Mehmet Gormez Autori është drejtor i Institutit për Mendimin Islam në Ankara, ish-president i Dijanetit të Republikës...

Ua rekomandojmë

- Advertisement -