U luten pejgamberet, lutu edhe ti – fituan ata, fito edhe ti

Lexo gjithashtu:

Disa këshilla të Ibn Arabiut

- Para se gjithash je i obliguar ta fitosh kafshatën me hallall. Kjo është themel i besimit dhe sheriatit....

Disa fetva rreth agjërimit

Meqenëse besimtarët gjatë ramazanit vijnë në situata kur janë në dilemë se si të veprojnë siç duhet dhe a...

Surinami – një “shtet mysliman” në Amerikën Latine

Amerika Latine, e cila shtrihet në një sipëriaqe prej 21 milionë kilometrash katrorë dhe ka një popullsi...

Në rajon vazhdon xhumaja “e heshtur” për shkak të COVID-19

Namazet e xhumasë nëpër faltoret në mbarë Ballkanin edhe këtë javë nuk u falën, në kuadër të...

Përcillet nga Abdullah b. Omeri r.a. se Muhammedi a.s., ka thënë: “Kur Sulejmani, i biri i Davudit a.s., e ndërtoi xhaminë e Aksasë, prej Allahut kishte kërkuar tri gjëra:

  1. Të gjykuarit në përputhshmëri me ligjin e Allahut xh.sh.,
  2. Pushtetin, të cilin askërkush pas tij nuk do të mund ta kishte, dhe
  3. Për secilin person që do ta vizitojë dhe do të falej në Mesxhidu-l-Aksa, ta falë Allahu dhe prej saj të dalë i pastruar nga gjunahet mu ashtu siç edhe e ka lindur nëna.”

Më pas, Pejgmaberi a.s. kishte shtuar, duke thënë: “Sa u përket dy të parave, ato iu dhanë, kurse për gjënë e tretë unë kam shpresë se edhe ajo i është dhuruar.”  (Imam Ahmedi, Ibn Maxhe, hadithi është sahih).

Mësimi që mund të nxirret nga hadithi është fakti se, për t’i kërkuar Allahut diçka, duhet bërë ndonjë vepër në emër të Allahut dhe sa më e madhe dhe e vlefshme të jetë vepra, aq është edhe mundësia që të na pranohen lutjet.

Rast të njëjtë kemi edhe me Ibrahimin a.s. dhe djalin e tij pejgamber, Ismailin a.s., të cilët e lutën Allahun xh.sh., për disa gjëra, por këtë e bënë vetëm pasi ndërtuan Shtëpinë e Zotit, Qabenë e bekuar.  

Ja si e përshkruan Kur’ani famëlartë këtë:

“Edhe kur Ibrahimi dhe Ismaili, duke i ngritur themelet e shtëpisë (Qabes – luteshin): “Zoti ynë, pranoje prej nesh, se me të vërtetë Ti je që dëgjon dhe di!

Zoti ynë, bëna neve të dyve besimtarë të sinqertë ndaj Teje dhe nga pasardhësit tanë, njerëz të bindur ndaj Teje, na i mëso rregullat e ibadetit (adhurimit) tanë dhe falna neve, vërtet Ti je që falë shumë, je mëshirues!

Zoti ynë, dërgo ndër ta, nga gjiu i tyre të dërguar që t’u lexojë atyre ajetet Tua, t’u mësojë atyre librin dhe urtësinë, e t’i pastrojë (prej ndytësisë së idhujtarisë) ata. S’ka dyshim se Ti je ngadhënjyesi, i dijshmi.” (El-Bekare, 127 – 129).

E s’ka dyshim që edhe këtyre pejgamberëve të ndritur Allahu xh.sh. ua pati pranuar lutjet.

Vëlla dhe motër e nderuar, ne i besojmë të njëjtit Allah, sikur që i besuan edhe pejgamberët e mëparshëm, andaj asnjëherë mos humbë shpresën dhe mos ndalë lutjen drejtuar Atij. Por, mundohu, gjithmonë, ta kënaqësh Allahu xh.sh. me ndonjë vepër të dobishme, që vërtetë e kënaq Atë, e pastaj kërko çfarë të duash nga Ai se ka për të ta dhuruar, inshallah.

Mehas Alija

- Advertisement -
- Reklamë -

Më të rejat:

Reagim i KMSHZ-së në lidhje me sulmet në Francë

Komuniteti Musliman Shqiptar në Zvicër është duke i ndjekur me vëmendje ngjarjet e fundit në Evropë dhe...

Me të vërtetë, Pejgamberin a.s. e keni shembull të mrekullueshëm…

Falënderimi i qoftë Allahut, Zotit të Lartëmadhërishëm dhe Krijuesit të të gjitha gjërave, të gjalla dhe jo të gjalla. Sundimtarit të Mëshirshëm të Ditës...

Ta paraqesim Pejgamberin a.s. në mënyrën më të mirë

Karikaturistët e bënë  atë që neve muslimanët nuk mundëm, e vendosën emrin e Muhamedit a.s. në skenën botërore.  Tani sfida kalon tek ne, që...

Dashuria e Pejgamberit s.a.v.s për njerëzimin

“Nuk jam dërguar të mallkoj, por jam dërguar si mëshirë për të gjitha botët.” Kurani na njeh me personalitetin e Pejgamberit...

Përse e ngremë zërin kur zemërohemi?

Profesori vërejti se një grup studentësh bërtisnin ndaj njëri tjetrit gjatë një debati mes tyre. U afrua dhe i pyeti: "Përse njerëzit ngrenë zërin...

Lexoni se çka i ka shkruar Allahut Merjemja e vogël!

(Mundohuni të mos qani në dëshirën e kësaj vajze) U zgjova herët, si zakonisht… edhe pse sot e kam ditë...

Ua rekomandojmë

- Advertisement -