Mrekullia e ngjyrave në Kur’an

Lexo gjithashtu:

Shtatë portat e zemrës

Fajtori kryesor për të gjitha problemet tona është – shejtani i mallkuar, të cilin e kemi lejuar të...

Kemi gjithçka, por pak jemi falënderues!!

Falënderimet janë për Allahun e Madhërishëm, Zotin tonë të Cilin e falënderojmë dhe prej Tij ndihmë, falje dhe...

Islami i paraprin shkencës: Pastërtia e macës dhe papastërtia e qenit

Shejh Abd al-Mexhid Ez-Zindani, sekretari i parë i Institutit për arritjet shkencore, i është përkushtuar diskutimeve shkencore...

Si e kanë përjetuar sahabët ndarjen nga i Dërguari i Allahut s.a.v.s?

Në shoqërinë e të Dërguarit të Allahut s.a.v.s sahabët përjetonin mbrojtjen, mëshirën, qetësinë dhe bereqetin e Zotit....

Psikologu Dr. Ardtcham mendon se ngjyrat kanë ndikim të caktuar tek njeriu. Për të vërtetuar këtë, ai ka kryer eksperimente të shumta që bëjnë të qartë se si ngjyrat ndikojnë në disponimin tonë, na bëjnë të ndihemi të gëzuar apo të trishtuar, të kemi të ftohtë apo të nxehtë 615-544-2468 , madje ndikon edhe në personalitetin tonë dhe mënyrën se si ne e shikojmë jetën.

Sot, spitalet i kushtojnë vëmendje rolit të ngjyrave kur bëhet fjalë për anën e brendshme të njeriut, dhe kërkojnë mendime profesionale për përcaktimin e ngjyrës së mureve dhe uniformës së personelit.

Eksperimentet dhe studimet psikologjike kanë treguar se ngjyra e verdhë stimulon sistemin nervor, ngjyra e portokalltë sjellë qetësi dhe siguri, ngjyra e kaltër e bën njeriun që të ndiejë të ftohët me dallim nga ngjyra e kuqe e cila e bën njeriun të ndiejë ngrohtësi. Megjithatë, shkencëtarët kanë arritur në përfundimin se ngjyra e vetme që ngjallë gëzimin në shpirt dhe gjallërinë në mendime, si dhe që ndez te njeriu shkëndijat e gëzimit dhe të dashurisë për jetën është ngjyra e gjelbër, dhe kjo e ka bërë që ngjyra e preferuar për dhoma kirurgjikale dhe uniforma të jetë kjo ngjyrë.

Këtu do të përmendim një eksperiment interesant që është kryer në Londër, në Urën e quajtur ”Blak Fajar”, e njohur për vetëvrasje të shumta që janë bërë në të. Pasi që ngjyra e tij, gri e errët, është ndryshuar në ngjyrë të bukur të gjelbër, numri i vetëvrasjeve është ulur ndjeshëm.

Ky është ndikimi i ngjyrës së gjelbër te njeriu. Vështroni urtësinë e Krijuesit Fuqiplotë në krijimin e një pjese të madhe të natyrës me ngjyrë të gjelbër. A nuk është ajo, që zbuloi shkenca në kohët moderne, e njëjta gjë të cilën
Kur’ani fisnik e përmend në shumë vende, veçanërisht në ato që e përshkruajnë gjendjen e banorëve të xhennetit dhe kënaqësitë që i rrethojnë ata.

“Aty rrinë të mbështetur në mbështetëse të gjelbra e shtroja të bukura.” (Er Rahman 76)

“…dhe ata veshin rroba të gjelbra prej mëndafshi të hollë e të trashë, janë mbështetur aty në shtretër…” (El Kehf 31),

All-llahu në Kur’an thotë:” Ne do t’ju bëjmë të mundur atyre, që t’i shohin argumentet Tona në horizonte dhe në veten e tyre, derisa t’u bëhet e qartë se, ai (Kur ’ani) është i vërtetë” (Fusilet 53). /islamgjakova/

- Advertisement -
- Reklamë -

Më të rejat:

A është private apo e përbashkët?

Falënderimi i takon Allahut, Zotit të të gjitha botëve. Dërgojmë salavat dhe selam mbi të Dërguarin e fundit...

Pse muslimanët flasin shumë për ëndrrat?

Bota muslimane është botë që fle, andaj është shumë e lidhur me ëndrrat dhe flet për to.Bota muslimane ndjehet e trishtuar, në...

Egjipti

Egjipti eshte vendi ku ndodhet Imam Husejni, r.a., Zejnebja, Nefisja, Sukejna, Rukaja, Hasan Enveri, Ali Zejnul Abidini, Ahmed Derdiri, Sejid Bedeviu, Kinaiu,...

Duaja pas namazit dhe fërkimi i fytyrës pas lutjes

(...) Sikur që përmendëm më lartë, është e preferueshme (mustehab) që pas dhikrit të bëhet edhe duaja e namazit.

Cilat vlera i tradhëtoi teroristi i Vjenës

Shkruan: Prof. Dr. Fikret Karçiç Më 2 nëntor, rreth orës 8 pasdite, një sulmues i armatosur rëndë hapi...

Medresistja Erjonë Bresa fituese e garës ndërkombëtare të matematikës “Math Kangaroo Kosovo”

Erjonë Bresa, nxënëse e klasës 11/6 e medresesë Alauddin, Paralelja e ndarë fizike në Prizren, është fituese e garës ndërkombëtare të matematikës...

Ua rekomandojmë

- Advertisement -