Mrekullia numerike e sures Jusuf

Lexo gjithashtu:

Në rajonin belg të Valonisë fillon zbatimi i ndalesës së therjeve hallall

Duke filluar prej sot ka hyrë në fuqi vendimi i cili parandalon therjen e kafshëve pa i...

Cilat lloje të ujërave mund t’i përdorim për pastrim?

Ujërat ndahen në dy grupe: 1. Ujra të pastra, ku bëjnë pjesë: uji...

Urimi i kryetarit të UBISHZ-së rastin e vitit të ri hixhri – 1441

Në emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëplotit Të dashur vëllezër e motra!

A nuk meriton që t’i dërgojmë salavate?!

- Mbeti pa baba ndërsa ishte në mitrën e nënës, e kjo paraqet formën më të rëndë...

Sureja Jusuf paraqet një nga mrekullitë e Kur’anit se ai, në të vërtetë, është me burim hyjnor dhe fjalë e Allahut xh.sh.

Nëse do t’i ktheheshim pak kësaj sureje, do shihnim se vendi dhe pozicioni i saj në Kur’an, numri i ajeteve, koha e shpalljes, si dhe ngjajshëm, kanë një ndërlidhje të mrekullueshme dhe interesante me numrin dymbëdhjetë.  Në fakt, numri rëndor i sures është 12. Xhuzi në cilin gjendet sureja, është xhuzi 12. Sureja flet për 12 vëllezër. Numri i ajeteve të sures është 111, të cilët tregojnë për 11 vllezërit e Jusufit a.s., që së bashku me të, përbëjnë numrin 12.

Ajo që s’mundemi me shumë siguri ta themi është koha e zbritjes së kësaj sureje, por sipas disa mendimetarëve dhe shpjeguesve të Kur’anit, thuhet se kjo është shpallur në vitin 12 të pejgamberisë së Muhammedit a.s. Kështu, p.sh. shehidi i Islamit, Sejjid Kutbi, në librin e tij “Nën hijen e Kuranit”, thotë: “Kjo sure është shpallur pas zbritjes së sures Hud, ndërmjet Vitit të pikëllimit, në të cilin vit Muhammedit a.s., i vdiqën dy mbështetësit kryesor Ebu Talibi dhe Hatixhja, dhe vitit të Takimit të parë dhe të dytë në Akabe.”

Një e dhënë tjetër interesante “numerike” te kjo sure është ajo te pjesa e ajetit ku Jusufi a.s. duke ia treguar ëndrrën babait të tij, Jakubit a.s., flet për “11 yjet” (أحد عشر كوكبا), duke aluduar me këtë në vëllezërit e tij, e që kjo pjesë, përmban pikërisht 11 shkronja, aq sa yje kishte ëndrruar edhe Jusufi a.s.

Falëndëruar qoftë përherë Allahu xh.sh. i cili na e dërgoi një libër me kaq të vërteta dhe mrekulli, si dhe udhërrëfyes për jetën tonë.

Përktheu: Mehas Alija

(Islampress.ch)

- Advertisement -
- Reklamë -

Më të rejat:

Nëse do të pyesim se a ka dikush që e pështynë Qabenë, të gjithë do të thoshin “Zoti na ruajtë!”

Mirëpo, nderi i muslimanëve po pështyhet çdo ditë, po shkelet me këmbë dhe po goditet me kazmë, ndërsa...
- Reklamë -

Parashenjat e Kijametit, të cilat po i shikojmë në televizor

Ali ibn Ebi Talibi (r.a.), ka thënë: "Pejgamberi (savs) na e fali namazin e sabahut, dhe kur e përfundoi namazin, një njeri...

Ju bëheni ngadhënjyes kur filloni plagët t’i ktheni në burim fuqie!

Ngadhënjyes bëhesh kur fillon plagët t'i kthesh në burim fuqie, kur e kupton se vetë-keqardhja pas lëndimit nuk vlen aspak.

Falja a namazit gjatë udhëtimit me autobus

Esselamu alejkum! Një mik i imi më kërkoi që t’ua parashtroj dy pyetje në lidhje me rregullat fetare gjersa haxhiu udhëton për në haxh me autobus.

Udhëzimi më i mirë për të jetuar

Enes ibn Malik transmeton se një beduin erdhi në xhami dhe pasi që u përshëndet, i Dërguari i Allahut, s.a.v.s., e pyeti:...

Islami në vendin e Mayanëve të lashtë. Mbi 5500 fshatarë e pranojnë Islamin

Që nga viti 1989, të paktën 5.500 meksikanë e kanë pranuar fenë islame në shtetin jugor meksikan Chiapas. Kjo është shumë e rëndësishme në...
- Reklamë -

Ua rekomandojmë

- Advertisement -