“Nëse dëshironi ta zhdukni një popull, atëherë filloni me gjymtimin e kujtesës së tij historike”

Lexo gjithashtu:

Nëse Allahu është me ne, atëherë ku janë problemet tona!?

Të dashurit e mi, ne jemi të gatshëm t'i ankohemi njëri-tjetrit me orë të tëra, ndërsa mes nesh...

Drejtësia është emri tjetër i besimtarit musliman

Hfz. Mehas Alija Falënderimi qoftë për Allahun e Madhërishëm, prej të cilit kërkojmë ndihmë,...

Emri Muhamed hyn në mesin e 10 emrave të parë te foshnjat në SHBA

Emri Muhamed ka hyrë në mesin e dhjetë emrave më të përdorur për emërtimin e të posalindurve...

Lutja (duaja) ndryshon caktimin

Hadithi në vijim na zbulon qartazi shumë gjëra të rëndësishme: “Dyert e mëshirës do t’i hapen atij...

Cordell Hull, Sekretari Amerikan i Shtetit nga viti 1933-1944, ka thënë:

“Nëse dëshironi ta zhdukni një popull, atëherë filloni ta gjymtoni kujtesën e tij historike, pastaj shtrembëroni dhe degradoni kulturën e tij, dhe bëjeni atë që ta adoptojë një kulturë, që nuk është kultura e tij, kurse më pas falsifikoni dhe shpikni një histori tjetër, që nuk është historia e tij, dhe mësojani atij atë histori të trilluar. Atëherë ai popull do të harrojë se kush është dhe kush ishte, dhe do të fshihen gjurmët e civilizimit të tij. Kështu që bota do ta harrojë atë popull dhe ai do të bëhet si popujt e zhdukur.”

Ne jemi shkatërruar, sepse punët e mëdha dhe të rëndësishme
ua dhamë njerëzve jo kompetent

Kur u pyetën pse është shkatërruar shteti Emevit, një nga anëtarët e dinastisë Emevite, është përgjigjur: “Shkaku i shkatërrimit tonë qëndron në faktin, se ne punët e vogla (minore) ua kemi dhënë njerëzve të rritur, kurse punët e mëdha, të cilat janë për njerëzit e rritur, për njerëzit e aftë, ua dhamë fëmijëve dhe njerëzve të paaftë, kështu që kostoja ishte jashtëzakonisht e shtrenjtë.

Ne, gjithashtu, dështuam edhe për shkak se u përpoqëm t’i afronim afër vetes armiqtë tanë të dëshmuar, duke dashur ta fitonim simpatinë dhe dashurinë e tyre, kurse i larguam nga vetja miqtë tanë të provuar, sepse ishim të sigurt për simpatinë e tyre, kështu që ne u shijuam tradhtinë nga të parët dhe humbjen e besimit nga të dytët.”

Sa shumë urtësi ka në histori, por, a do të marrim mësim?

Përkthim: Miftar Ajdini

(Islampress.ch)

- Advertisement -
- Reklamë -

Më të rejat:

A është private apo e përbashkët?

Falënderimi i takon Allahut, Zotit të të gjitha botëve. Dërgojmë salavat dhe selam mbi të Dërguarin e fundit...

Pse muslimanët flasin shumë për ëndrrat?

Bota muslimane është botë që fle, andaj është shumë e lidhur me ëndrrat dhe flet për to.Bota muslimane ndjehet e trishtuar, në...

Egjipti

Egjipti eshte vendi ku ndodhet Imam Husejni, r.a., Zejnebja, Nefisja, Sukejna, Rukaja, Hasan Enveri, Ali Zejnul Abidini, Ahmed Derdiri, Sejid Bedeviu, Kinaiu,...

Duaja pas namazit dhe fërkimi i fytyrës pas lutjes

(...) Sikur që përmendëm më lartë, është e preferueshme (mustehab) që pas dhikrit të bëhet edhe duaja e namazit.

Cilat vlera i tradhëtoi teroristi i Vjenës

Shkruan: Prof. Dr. Fikret Karçiç Më 2 nëntor, rreth orës 8 pasdite, një sulmues i armatosur rëndë hapi...

Medresistja Erjonë Bresa fituese e garës ndërkombëtare të matematikës “Math Kangaroo Kosovo”

Erjonë Bresa, nxënëse e klasës 11/6 e medresesë Alauddin, Paralelja e ndarë fizike në Prizren, është fituese e garës ndërkombëtare të matematikës...

Ua rekomandojmë

- Advertisement -