A konsiderohet pjesmarrje në mëkat, të qeshurit me mëkatin e dikujt dhe tallja me fenë?

Lexo gjithashtu:

Mësojeni suren që ju ndihmon të mos e ndjeni varfërinë

Kush e lexon suren Vakia pas akshamit, nuk do ta ndjejë varfërinë sepse Allahu i Madhërishëm do...

Erdoğan: Nuk mund t’i vendosni në një vend terrorizmin dhe Islamin

Presidenti i Republikës së Turqisë, Recep Tayyip Erdoğan, ka thënë se muslimani nuk mund të jetë terrorist...

Mrekullia numerike e sures Jusuf

Sureja Jusuf paraqet një nga mrekullitë e Kur’anit se ai, në të vërtetë, është me burim hyjnor...

Jemeni, mishmashi i një lufte qytetare! – nga Muhamed Jashari

I shtrirë në jug të Gadishullit arabik, Jemeni përbën shtetin i cili gjatë historisë dhe popullsisë arabe...

Është e papranueshme, nga pikëpamja islame, që muslimani (besimtari) të qeshet me mëkatin e dikujt dhe të tallet me rregullat fetare, për më tepër, është detyrë e muslimanit (besimtarit), i cili sheh ose dëgjon mëkatin dhe talljen me fenë, që atë qartë ta gjykojë dhe,  nëse këshilla e tij nuk pranohet, ta lëshojë atë vend (apo shoqëri), ku përqeshen rregullat fetare.

Thotë Allahu i Lartësuar: Ai, juve, madje, ua ka shpallur në Libër (Kuran): kur të dëgjoni se mohohen argumentet e Allahut dhe bëjnë tallje me to, atëherë mos rrini me ata, përderisa të rrokin tjetër temë (përndryshe nëse rrini me ta), – ju atëherë (në dënime) jeni si ata. Allahu do t’i tubojë në xhehenem të gjithë hipokritët dhe mohuesit.” (en-Nisa, 140)

Nëse e qeshura nxitet nga bindja e brendshme se fjalimi i tillë është i saktë dhe ai e miraton, atëherë një e qeshur e tillë konsiderohet bashkëpunim në mëkat, sipas fjalëve të Allahut të Lartësuar: “Ju atëherë (në dënime) jeni si ata”, ndërsa nëse nuk shoqërohet me bindje dhe miratim të zemrës, atëherë do trajtohet si mëkat i madh, sepse tregon mungesë të vetëdijes për madhështinë e Allahut dhe detyrimin e bindjes ndaj rregullave të Tij. Muslimani është i detyruar që t’i respektojë shenjtëritë e Allahut, dhe kështu ta konfirmojë besimin dhe devotshmërinë e tij, siç thotë Allahu i Lartësuar: “Po, kështu është kjo. E, kush i respekton dispozitat e Allahut, ky (respektim) është shenjë e devotshmërisë së zemrave.” (el-Haxhxh, 32)

Nga ana tjetër, është e ndaluar të kërkohet kënaqësia e njerëzve në atë që shkakton zemërimin e Allahut, sepse kush vepron kështu do ta zemërojë Allahun e Plotfuqishëm, dhe Ai do t’i bëjë njerëzit ta urrejnë.

Transmetohet nga Aishja (r.a.), se Pejgamberi (savs), ka thënë: “Kush e kërkon kënaqësinë e Allahut në atë që i zemëron njerëzit, Allahu do të jetë i kënaqur me të, dhe do të bëjë që njerëzit ta duan atë, ndërsa kush e kërkon kënaqësinë e njerëzve në atë që e zemëron Allahun, Allahu do të zemërohet me të dhe do të bëjë që njerëzit ta urrejnë atë.” (Ibn Hibban, El-Ihsan fi takribi Sahihi Ibn Hibban, 1/510)

Të shikohet, gjithashtu, fetvaja nr. 219 244, Allahu e di më së miri!

Dr. Muhamed ibn Salih el-Munedžid; Burimi: https://islamqa.info/ar/238313

Përkthim: Miftar Ajdini

- Advertisement -
- Reklamë -

Më të rejat:

Thelbi i detyrës së imamit

HUTBEJA JUBILARE PËR 10 VJETORIN E XHAMISË Çdo falënderim i përket Allahut të Plotfuqishëm, Salavati...
- Reklamë -

Xhamia e Kembrixhit, xhamia e parë eko-miqësore në Evropë

Xhamia Qendrore e Kembrixhit në Britani të Madhe, hapjen e së cilës do ta bëjë presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdoğan, përveç...

Gjermani, evakuohet xhamia për shkak të alarmit për bombë

Xhamia Yavuz Sultan Selim në Manheim të Gjermanisë është evakuuar për shkak të një alarmi për bombë, raporton Anadolu Agency (AA).

Erdoğan: Nuk mund t’i vendosni në një vend terrorizmin dhe Islamin

Presidenti i Republikës së Turqisë, Recep Tayyip Erdoğan, ka thënë se muslimani nuk mund të jetë terrorist dhe se Islami nuk prodhon...

Myslimanët në Singapor

Rregullimi shtetëror dhe popullsia Në gjuhën sanskrishte "Singapura" do të thotë "Qyteti i luanit". Me këtë emër, në ujdhesën...

Shejtanët i thanë iblisit: „o udhëheqësi ynë, pse gëzohesh më shumë kur vdes një...

Dijetari islam (ai që i kupton dhe zbaton rregullat fetare) është më i mirë dhe më i vlefshëm sesa një i devotshëm...
- Reklamë -

Ua rekomandojmë

- Advertisement -