Ajeti ku përmblidhet e tërë feja

Lexo gjithashtu:

Lojërat e Pokemonit janë kërcënim për besimin tonë

Janë shtuar dyshimet dhe akuzat si dhe janë drejtuar shigjetat kundër ‘Lojërave Pokemon’, të cilat në periudhën e fundit...

Si e pranuan Islamin banorët e Samerkandit?

Çlirimi i  Samerkandit është një nga ngjarjet më interesante në të gjithë historinë botërore. Ai...

Piktura e cila tregon drejtimin e Egjiptit nga Shqiptarët

Behet fjale per mbretin Mehmet Ali Pasha, i lindur ne qytetin e Kavalas qe ndodhet ne lindje...

Kanadezi Boonaa Mohamed: ta prezantosh besimin ndryshe (video)

Boona Mohammed është një muslimanekanadeze, një artist që flet përmes poezisë për të gjitha aspektet e rëndësishme...

Në  suren el-Bekare, ajeti 177, është ajeti në të cilin përmblidhet e tërë feja.
Në këtë ajet thuhet:

“Nuk është mirësi, të kthyerit e fytyrës suaj kah lindja dhe perëndimi, por, mirësinë e arrijnë ata që:

– Besojnë në Allahun,

– në botën tjetër (Ditën e gjykimit),

– në melekët,

– në Librin,

– në pejgamberët,

dhe ata të cilët nga pasuria e tyre, që e duan, ua japin:

– të afërmve,

– bonjakëve,

– varfanjakëve,

–  udhëtarëve – musafirëve (që kanë ngelur pa të holla),

 – lypësve dhe për lirimin e të robëruarve;

dhe ata të cilët:

e falin namazin,

e japin zekatin,

dhe të cilët obligimet e tyre, kur i marrin përsipër, i kryejnë,

sidomos ata që janë të durueshëm:

në skamje,

në sëmundje,

dhe në kohë të luftës.

Këta janë besimtarët e vërtetë, dhe këta janë ata që ia kanë dronë Allahut (ruhen prej mëkateve).”

Përkthim: Miftar Ajdini

- Advertisement -
- Reklamë -

Më të rejat:

Dijetarë muslimanë dënojnë shkatërrimin e varrit të Umer bin Abdulazizit

Grupet terroriste pro-iraniane-shiite në radhët e regjimit të Bashar al-Asadit në provincën Idlib kanë gërmuar një varr...

Kam frikë se në momentin e vdekjes, do ta harroj shehadetin!

Një hoxhë i mësonte studentët e tij mbi bazat e besimit islam, ku posaçërisht i kushtonte kujdes shpjegimit dhe komentimit të kuptimit të shehadetit...

Mos i paragjyko njerëzit – Një mësim nga Sulltan Murati i IV-të

Sulltan Murati i IV (1623-1640) shpesh dilte i veshur si njeri i thjeshtë dhe mbikëqyrte vendin dhe popullin e tij.

Pas 3 muajsh pezullim falet namazi i xhumasë në xhaminë e Tokios

Me heqjen e kushteve të gjendjes së jashtëzakonshme në Japoni për shkak të koronavirusit të ri (COVID-19) në xhaminë e Tokios është...

Medine, pas 2 muaj e gjysmë pezullim falet namazi i xhumasë

Pas dy muaj e gjysmë është falur namazi i parë i xhumasë në Mesxhid-i Nebevi (xhamia e profetit në Medine) të Arabisë...

Si e shohim Islamin dhe muslimanët pas koronës?

Dr. Mehmet Gormez Autori është drejtor i Institutit për Mendimin Islam në Ankara, ish-president i Dijanetit të Republikës...

Ua rekomandojmë

- Advertisement -