Nuk lejohet prezantimi i rrejshëm në rrjetet sociale

Lexo gjithashtu:

Higjiena orale islame, 14 shekuj e vjetër

Kur lexojmë për jetën e profetit Muhamed (a.s), e kuptojmë se ai i jepte një rëndësi shumë...

Një testament i çuditshëm!

(Para vdekjes së tij, babai shkroi një testament me porosi për djalin e tij) Mund...

Dimri është pranvera e besimtarëve

Transmetohet se Hz. Omeri (r.a.) ka thënë: "Dimri është pre e të devotshmëve". Kurse djali i...

Cilat lloje të ujërave mund t’i përdorim për pastrim?

Ujërat ndahen në dy grupe: 1. Ujra të pastra, ku bëjnë pjesë: uji...

PYETJE: A janë mëkat profilet e rrejshme në rrjetet sociale (të cilat përmbajnë ndonjë emër të rrejshëm, por vetëm emri jo edhe imazhi)?

PËRGJIGJE:

“Duke pasur parasysh që profili në rrjetet sociale e përfaqëson personin, dhe nga ai profil ai person komunikon me të tjerët, nuk lejohet prezantimi i rrejshëm në profil, sepse ai është një lloj mashtrimi dhe gënjeshtre, dhe të dyjat janë mëkat (haram). Pikërisht përmes profileve të rrejshme më së shumti përhapen dezinformatat, gënjeshtrat, mashtrimet, gjuha e urrejtjes dhe dukuritë e tjera negative, të cilat i dëmtojnë individët dhe shoqërinë në tërësi.

I Dërguari i Allahut (savs), ka thënë: “Përmbahuni të vërtetës, sepse ajo me të vërtetë çon në bamirësi, kurse bamirësia çon në xhenet. Njeriu, duke folur të vërtetën dhe duke iu përmbajtur asaj, do të regjistrohet tek Allahu si i sinqert. Dhe largohuni gënjeshtrës, sepse gënjeshtra çon në kotësi, kurse kotësia çon në xhehenem. Njeriu, duke gënjyer dhe duke vepruar me gënjeshtër, do të regjistrohet tek Allahu si gënjeshtar.” (Buhariu dhe Muslimi)

Përgjigjet: Myftiu i Sarajevës, Dr. Enes Ljevaković;
Fetva-i emini i Akademisë për Fetva pranë BI të Bosnjës

Përkthim: Miftar Ajdini

(islampress)

- Advertisement -
- Reklamë -

Më të rejat:

Kush do të jenë të shpëtuar?

Allahu i Lartësuar u ka dërguar njerëzve në Tokë pejgamberët e Tij, të cilët ua mësuan atyre fenë...

Njeriu mendjeprehtë dhe i guximshëm humbjen e shndërron në fitore

Njeriu mendjeprehtë dhe i guximshëm humbjen e shndërron në fitore, kurse injoranti i padijshmëm nga një humbje i bën dy

Interpretuesi i njohur i ilahive, Kurtish: Suksesi vjen si rezultat i durimit dhe përpjekjes...

Interpretuesi i njohur i ilahive me origjinë nga Shkupi, Mesut Kurtish tha se një artist nuk mund të jetë i suksesshëm vetëm...

“O besimtarë! Përqafojeni tërësisht Paqen (sigurinë)…”

"O besimtarë! Përqafojeni tërësisht Paqen (sigurinë)..." (Bekare, 208). Besimi ynë është paqe, është siguri. Si rrjedhojë, radhët tona, banesat,...

Një nga duatë e fuqishme nga Kurani

Një nga duatë e fuqishme nga Libri i Madh: رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا

Hutbe – Këshilla nga Hasan Basriu

Falënderimi qoftë për Allahun e Madhërishëm, prej të Cilit kërkojmë ndihmë, falje dhe udhëzim. Ndërsa bekimet e Allahut qofshin për Muhamedin (a.s.) për familjen...

Ua rekomandojmë

- Advertisement -