A lejohet të hahen frutat– pemët nga pemishtja (e huaj) e lënë shkret?

Lexo gjithashtu:

Kosovë: Sot shënohet Dita e të pagjeturve dhe të zhdukurve

Sot shënohet Dita Ndërkombëtare e Personave të Pagjetur ose të Zhdukur që kësaj radhe vjen me moton...

Lërini fëmijët tuaj të kenë mendime dhe zemër të madhe, do të jetojnë të lumtur…

"Karakteri i burrit apo gruas më së miri reflektohet në çështjen se çfarë prindi janë ndaj fëmijës...

Lutja (duaja) ndryshon caktimin

Hadithi në vijim na zbulon qartazi shumë gjëra të rëndësishme: “Dyert e mëshirës do t’i hapen atij...

Përse të falemi sikur të ishte namazi ynë i fundit?

Përse i Dërguari i Allahut (sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem) na ka porositur që kur të ngrihemi për...

PYETJE:

A është e ndaluar të hahen frutat e huaja, edhe në rastin kur ato nuk mblidhen nga pronari, p.sh. qershitë që së shpejti ju kalon koha dhe nuk do të mblidhen nga pronari ose kumbullat në fshatra të cilat askush nuk i mbledh. Ndonjëherë ndodhë që pronari jeton jashtë shtetit, kështu që,gatiështë e sigurt,se ai nuk do t’i vjel frytet e tij?

PËRGJIGJE:

Nuk lejohet të merret/të hahet pasuria e huaj pa lejen e pronarit të saj. Allahu i Lartësuar thotë: “Mos i hani pasurinë njëri-tjetrit me pa të drejtë! “ (El-Bekare, 188)

Nga ky rregull bën përjashtim rasti,kur njerëzit zakonisht ia lejojnë njëri-tjetrit, si për shembull, kur një personkalon pranë pemishtes të dikujt tjetër dhe merr nga frutetqë kanë rënë në tokë. Prandaj, në rastin konkret, duhet të sillemi sipas zakonit mes njerëzve, dhe të marrim aq sa zakonisht tolerohet dhe lejohet.

Nëse pronari jeton jashtë vendit dhe rrallë vjen, është e nevojshme të kërkohet pëlqimi i tij, në rast se dëshirohet të mblidhen më shumë ose të gjitha frutat, jo vetëm ajo që merret nga toka duke kaluar. Është mirë që pronarët e pemishteve, nëse nuk kanë ndërmend t’i vjelin frutat, të lejojnë të tjerët t’i vjelin dhe t’i përdorin për qëllime hallall, bazuar në fjalët e Pejgamberit (savs),sepër të gjitha frutat që hahen nga pemishtet e tyre, atyre do tu shkruhet si sadakë.

Dr. Enes Ljevakoviç; Fetve-i emin i Akademisë për Fetva pranë BI të BeH.

Përktheu: Miftar Ajdini

(Islampress)

- Advertisement -
- Reklamë -

Më të rejat:

Muslimanët në Greqi: halli ynë pasi Aja Sofia u rikthye xhami

Pas rihapjes së Hagia Sophia-s në Stamboll si xhami, muslimanët në Athinë kanë frikë se hapja e...

Trashëgimia e Pejgamberit s.a.v.s

Duke ecur rrugëve të Medinës Ebu Hurejre (r.a.) vrapoi në tregun e Medines dhe me entuziazëm bërtiti: “Nxitoni në xhami, atje po ndahet trashëgimia...

Vandalizimi i xhamisë Osmane të shekullit të 16-të në Greqi

Një grup i paidentifikuar njerëzish në qytetin grek Trikala të martën e sulmuan një xhami historike me gurë të periudhës osmane e ndërtuar në...

Lypësi dhe sëndëku i vjetër

Një lypës, i varfër, me vite të tëra qëndronte ulur mbi një sënduk të vjetër në fund të rrugës, duke lypur.Një ditë,...

Çka është dynjaja në krahasim Ahiretin?

Në një rast Pejgamberi (savs), ua mbajti një fjalim shokëve të tij, dhe kur dielli ishte gati për të perënduar, pothuajse ishte duke dalë...

Shpenzoni për prindërit tuaj, dhe furnizimet do tu vijnë prej nga nuk i keni...

Një ligjërues (musliman) transmeton: Në vitin 1425 hixhrij, isha në haxh dhe mbajta një ligjëratë në temën “Jeta më ka mësuar”.

Ua rekomandojmë

- Advertisement -