Bereqeti është në bamirësinë ndaj prindërve tuaj

Lexo gjithashtu:

Dobësia e trupit është në sëmundjen e rëndë, kurse dobësia e zemrës është në mëkatbërje

Transmetohet nga Abdullah ibn Amër ibn el-Asi (r.a.), se Pejgamberi (savs), ka thënë: “Njerëzit më të mirë janë ata...

Higjiena orale islame, 14 shekuj e vjetër

Kur lexojmë për jetën e profetit Muhamed (a.s), e kuptojmë se ai i jepte një rëndësi shumë...

Gjermani, vrasësi neonazist planifikonte sulm ndaj xhamisë

Manifesti i shkruar nga vrasësi neonazist tregon se ai fillimisht kishe planifikuar të sulmojë një xhami, por në vend të kësaj kishte sulmuar sinagogën

Kushtet e Sulltan Sulejmanit për të qenë imam

Disa burime historike thonë se Sulltan Sulejmani vendosi disa kritere që dikush të meritonte të qe imam...

Imam Et-Taberani ka regjistruar një transmetim nga Tavus ibn Kejsani, i cili ka thënë:

“Një Benu Izraelit kishte 4 djem dhe pas ca kohësh, ishte sëmurë. Njëri nga djemtë e tij u tha vëllezërve të vet:‘Ose ju do të kujdeseni për babanë tonë të sëmurë deri në vdekje dhe nuk do të merrni asgjë nga trashëgimia e tij, ose unë do të kujdesem për të dhe nuk do të marrë asgjë nga trashëgimia e tij?’ Më në fund, vetë ai pranoi të kujdesej për babain e sëmurëderi në vdekjen e tij. Kur babai vdiq, ai e varrosi dhe nuk mori asgjë nga trashëgimia e tij.

Ai ishte i varfër dhe kishte familje shumë anëtarëshe. Një natë pa në ëndërr se një zë po i thoshte: ‘Shko në atë vend dhe gërmo100monedha ari që janë atje.’

Ai e pyeti: ‘A është ajo pasuri me bereqet apo pa bereqet?’

Mori përgjigje: ‘Ajo pasuri është pa bereqet!’

Ai këtë ëndërr ia tregoi edhe gruas së tij, e cila i tha: ‘Shko dhe merri100 monedhat e arit, sepse me to mund të më blesh rroba dhe ne mund të jetojmë bukur.’

Burri i tha asaj: ‘Jo, unë nuk do të marr asgjë në të cilën nuk ka bereqet.’

Natën e dytë, përsëri në gjumë, ai e dëgjoi atë zë që i thoshte: ‘Shko në atë vend dhe gërmo 10monedha ari.’

Ai e pyeti: ‘A është ajo pasuri me bereqet apo pa bereqet?’

Mori përgjigje: ‘Ajo pasuri është pa bereqet!’

Ai, përsëri këtë ia përmendi gruas së tij, dhe ajo i tha që të shkojë e t’i marrë paratë. Mirëpo, ai refuzoi të merrte pasurinë në të cilën nuk ka bereqet.

Edhe natën e tretë ai ëndërroi se dikush po i thoshte: ‘Shko në atë vend dhe gërmo 1 monedhë ari që është atje.’

Ai e pyeti: ‘A është ajo monedhë ari me bereqet apo pa bereqet?’

Mori përgjigje: ‘Ajo monedhë është me bereqet!’

‘E pra, do të shkoj ta gërmoj dhe do ta marr’– u përgjigj ai.

Të nesërmen shkoi në vendin e përmendur në ëndërr, e gjeti monedhën e artë dhe e mori. Gjatë rrugës e takoi një peshkatar, i cili po mbante dy peshq të mëdhenj, të cilin e pyeti:

Sa kushtojnë peshqit?’

‘Një monedhë ari’ –  u përgjigj peshkatari.

Kështu njeriu i bleu dy peshq për monedhën e artë, të cilën e gjeti. Kur u kthye në shtëpi, gruaja e tij i mori peshqit për të përgatitur drekë. Duke e pastruar peshkun e parë, në brendi të tij ajo gjeti një margaritar çfarë nuk kishte parë kurrë më parë. Pastaj e hapi edhe peshkun tjetër, dhe, edhe aty gjeti një margaritar të njëjtë.

Pas pak kohësh, mbreti i cili sundonte në atë kohë, kishte dërguar për t’i blerë atij një margaritar të çmuar, dhe ata askund nuk po mund ta gjenin margaritarin e kërkuar nga mbreti, përveçse tek ai njeriu. Ata e njoftuan mbretin për këtë, dhe ai urdhëroi që njeriu ta sillte margaritarin që e kishte me vete. Kur mbreti e pa margaritarin, u mahnit nga bukuria e tij dhe vendosi ta blinte.

Njeriu i tha: ‘I dashurimbret, unë nuk mund ta shes këtë margaritar për më pak se30 ngarkesa ari.’ Mbreti pa hezituar u pajtua me këtë çmim dhe urdhëroi që t’i jepen 30ngarkesaprej ari për margaritarin.

Mbreti e mori margaritarin në dorë, u admirua me bukurinë e tij dhe pastaj tha: ‘Ky margaritar është i mrekullueshëm, por nuk është i vlefshëm pa partnerin e tij.’

Pastaj e pyeti njeriun: ‘A mos e ke, ndoshta, edhe një margaritar tjetër si ky, nëse ke, do ta paguaj edhe dy herë më shumë se kaq?’

Njeriu ia solli edhe margaritarin tjetër dhe mbreti për të i pagoi edhe 60 ngarkesa prej ari.

(Ibn Kethir, El-bidaje ven-nihaje, IX/247);

Përkthim: Miftar Ajdini

(Islampress)

- Advertisement -
- Reklamë -

Më të rejat:

Muslimanët në Greqi: halli ynë pasi Aja Sofia u rikthye xhami

Pas rihapjes së Hagia Sophia-s në Stamboll si xhami, muslimanët në Athinë kanë frikë se hapja e...

Trashëgimia e Pejgamberit s.a.v.s

Duke ecur rrugëve të Medinës Ebu Hurejre (r.a.) vrapoi në tregun e Medines dhe me entuziazëm bërtiti: “Nxitoni në xhami, atje po ndahet trashëgimia...

Vandalizimi i xhamisë Osmane të shekullit të 16-të në Greqi

Një grup i paidentifikuar njerëzish në qytetin grek Trikala të martën e sulmuan një xhami historike me gurë të periudhës osmane e ndërtuar në...

Lypësi dhe sëndëku i vjetër

Një lypës, i varfër, me vite të tëra qëndronte ulur mbi një sënduk të vjetër në fund të rrugës, duke lypur.Një ditë,...

Çka është dynjaja në krahasim Ahiretin?

Në një rast Pejgamberi (savs), ua mbajti një fjalim shokëve të tij, dhe kur dielli ishte gati për të perënduar, pothuajse ishte duke dalë...

Shpenzoni për prindërit tuaj, dhe furnizimet do tu vijnë prej nga nuk i keni...

Një ligjërues (musliman) transmeton: Në vitin 1425 hixhrij, isha në haxh dhe mbajta një ligjëratë në temën “Jeta më ka mësuar”.

Ua rekomandojmë

- Advertisement -