Nëse Islami është fe e dashurisë, pse muslimanët i vrasin kafshët për Bajram?

Lexo gjithashtu:

Ata që japin sadaka janë si dëshmorët…

Ata që japin sadaka janë si dëshmorët, për ta nuk ka frikë, për ta nuk ka as...

Gjuha si dhuratë hyjnore

Ai është Krijuesi i qiejve dhe i Tokës, pa shembull të mëparshëm dhe, kur vendos për diçka,...

Bindja ndaj të Dërguarit paraqet bindje ndaj Allahut

Ai që e do Allahun dhe dëshiron që Allahu ta dojë atë, duhet me gjithë zemër t'i bindet Krenarisë...

Mos bëni gjykime të shpejta për njerëzit

Në një vend të vogël jetonte një piktor i vjetër, i cili kryesisht pikturonte natyrën. Pikturat e tij ishin...

Pyetje:

Jemi në prag të Bajramit të Kurbanit, dhe muslimanët do të vrasin një numër të madh të kafshëve në emër të sakrificës.
Më intereson pyetja, a është kjo në përputhje me humanizmin dhe butësinë në të cilën thirret Islami?

Përgjigjja:

Allahu i Lartësuar thotë: “Te Allahu nuk arrin as mishi i tyre as gjaku i tyre, por te Ai arrin vepra e mirë – e bërë nga ju!” (el-Haxh, 37)

Sipas Islamit, vepra e mirë është e vlefshme tek Allahu, ndërsa mishi nuk do të thotë asgjë. Në fetë e tjera, ata në altarëmbajnë fruta dhe mish, duke ia dedikuar Zotit të tyre.

Nga ana tjetër, kur muslimanët e flijojnë një kafshë përkurban, ata 1/3 ua shpërndajnë të varfërve, 1/3 tjetër të afërmve, dhe pjesën tjetër (1/3) e mbajnë për familjen e tyre.

Kur muslimanët bëjnë sakrificë, ata u sjellin dobi njerëzve të tjerë, u japin atyre ushqim.

A është ndarja e ushqimit, vepër e mirë apo e keqe?A është humane apo johumane?

Sigurisht që është humane dhe e mirë.

Juve po ju mundon pyetja pse muslimanët hanë mish.

Ju mund të jeni musliman të mirë, edhe nëse jeni vegjetarian të pastër.

Nuk është detyrim i muslimanëve të hanë mish.

Mirëpo, nëse Allahu na ka lejuar diçka, pse duhet ta refuzojmë?

“Edhe shtazët i krijoi Ai për ju; me to – ju ngroheni (nga prodhimet e tyre), e keni edhe dobi të tjera, dhe me to – më së shumti ushqeheni.” (en-Nahl, 5)

Shkenca moderne na tregon se mishi është i pasur me vitamina dhe proteina. Mishi është ushqimi i vetëm që i përmban të gjitha proteinat. Trupi i njeriut ka nevojë për 24 aminoacide. Nga 24 prej tyre, 8 nuk prodhohen nga trupi ynë, andajato duhet t’i marrim përmes ushqimit.

Analizoni se çfarë dhëmbësh kanë bimëngrënësit. Ata kanë vetëm dhëmbë të rrafshtë. Mishngrënësit kanë dhëmbë të mprehtë, sepse nuk hanë bimë. Qëndroni para një pasqyrejedhe shikoni dhëmbët. Do të shihni se njerëzit kanë dhëmbë të mprehtë dhe të rrafshtë. Nëse Zoti ka dashur që ne të hanim vetëm ushqim vegjetarian, pse Ai na dha dhëmbë të mprehtë?

Sistemi tretës i bimëngrënësve mund t’i tretë vetëm bimët, jo mishin. Nga ana tjetër, sistemi tretës mishngrënës mbështet vetëm mishin dhe nuk i toleron bimët. Vetëm sistemi njerëzor është i përshtatshëm për të dyja llojet e ushqimit.

Nëse Zoti do të donte që ne të hanim vetëmushqim vegjetarian, pse Ai na dha që të mund të tretim edhe mish edhe bimë?

Përgjigjur nga: Dr. Zakir Naik; Akos.ba

Përkthim: Miftar Ajdini

- Advertisement -
- Reklamë -

Më të rejat:

Muslimanët në Greqi: halli ynë pasi Aja Sofia u rikthye xhami

Pas rihapjes së Hagia Sophia-s në Stamboll si xhami, muslimanët në Athinë kanë frikë se hapja e...

Trashëgimia e Pejgamberit s.a.v.s

Duke ecur rrugëve të Medinës Ebu Hurejre (r.a.) vrapoi në tregun e Medines dhe me entuziazëm bërtiti: “Nxitoni në xhami, atje po ndahet trashëgimia...

Vandalizimi i xhamisë Osmane të shekullit të 16-të në Greqi

Një grup i paidentifikuar njerëzish në qytetin grek Trikala të martën e sulmuan një xhami historike me gurë të periudhës osmane e ndërtuar në...

Lypësi dhe sëndëku i vjetër

Një lypës, i varfër, me vite të tëra qëndronte ulur mbi një sënduk të vjetër në fund të rrugës, duke lypur.Një ditë,...

Çka është dynjaja në krahasim Ahiretin?

Në një rast Pejgamberi (savs), ua mbajti një fjalim shokëve të tij, dhe kur dielli ishte gati për të perënduar, pothuajse ishte duke dalë...

Shpenzoni për prindërit tuaj, dhe furnizimet do tu vijnë prej nga nuk i keni...

Një ligjërues (musliman) transmeton: Në vitin 1425 hixhrij, isha në haxh dhe mbajta një ligjëratë në temën “Jeta më ka mësuar”.

Ua rekomandojmë

- Advertisement -