Sa modest që ishin…

Lexo gjithashtu:

Sulm ndaj një xhamie në Afrikën e Jugut

Një xhami në Johannesburg të Afrikës së Jugut është sulmuar nga persona të panjohur.

Ikja nga vdekja

"Thuaj: S’ka dyshim se vdekja prej së cilës po ikni, ka për t’ju zënë, e mandej do...

Për dy mëkate njeriu do të dënohet qysh në këtë botë

Pejgamberi (savs) ka thënë: “Për dy mëkate, Allahu i Madhëruar do të japë ndëshkim qysh në...

A konsiderohet pjesmarrje në mëkat, të qeshurit me mëkatin e dikujt dhe tallja me fenë?

Është e papranueshme, nga pikëpamja islame, që muslimani (besimtari) të qeshet me mëkatin e dikujt dhe të tallet me...

Një musliman i gjeneratave të para u lavdërua në publik, mirëpo ai u skuq dhe iu kthye njeriut që e lavdëroi duke i thënë: “Mos vallë, krahas Allahut ke zot tjetër!” duke aluduar në atë se vetëm Allahu meriton të lavdërohet dhe madhërohet. E si është puna me ne që i gëzohemi çdo lavdërimi dhe na mërzit çdo kritikë!

Rreth Ibrahim En-Nehaiut, dijetarit dhe asketit të madh ishin tubuar katër persona, ndërsa ai u ngrit dhe i la, duke iu frikuar popullaritetit… ndërsa neve na thyhet zemra nëse humbim një ndjekës apo nxënës, ndërsa gëzohemi pa masë dhe bombardojmë rrjetet sociale nëse na shtohet ndonjë ndjekës…

Njerëzit i thanë ibn Sirinit, njërit nga kolosët e tabiinëve: “Dil imam në namazin e  kësaj xhenazeje.” Ndërsa ai  nuk pranoi duke thënë: “Nuk dua që njerëzit të ndahen duke thënë se na ka falur ibn Sirini, ndërsa ne garojmë me njëri tjetrin kush të dal imam, ndoshta edhe zihemi për këtë.”

Kur Omer ibn Abdul Azizi mbante fjalim dhe nëse ai fjalim i pëlqente, ai menjëherë ndalonte nga frika e vetëkënaqësisë. Ndërsa tek ne nëse shtohet numri i dëgjuesve, ne i shtojmë fjalimet, i ngritim zërat dhe na pëlqen fjalimi.

Abdullah ibn Mubarek, dijetari i njohur asnjëherë nuk i ka shkruar qëndrimet e tij. Ai thoshte: “Kush jemi ne që qëndrimet dhe mendimet tona të shkruhen.” Ndërsa neve na lavdërojnë pak njerëzit, dhe dikush mund të thotë: Kam shkruar kaq dhe kaq tekste, kam përkthyer, kam studiuar etj…

Në të vërtetë sa të devotshëm që ishin…

Lusim Allahun që të na ruaj mos i përshkruajmë shok Atij dhe të na fal ato që i bëjmë pa vetëdije. Amin

Autor: Aid El-Karni

Përshtati: Arsim Dauti

(Islampress)

- Advertisement -
- Reklamë -

Më të rejat:

Përse Kurani mbaron me suret El-Felek dhe En-Nas?

Njëri nga frytet e shoqërimit të shpeshtë me Kuranin është edhe kapja e detajeve dhe bukurive të...

Ndoshta nuk do ta besoni, por

Nuk e di sa mund të më besoni, por nuk dua që të qëndrojë e fshehtë, prandaj vendosa ta ndaj me ju...

Nuk kam nevojë të jem gjykatës i njerëzve që e mbajnë amanetin

Në kohën e halifatit të Ebu Bekrit (r.a.), gjyqësori iu besua Omerit (r.a.). Pas një viti që mori përsipër këtë funksion përgjegjës,...

Kujdesi për jetimët (bonjakët)

Falënderimi është për Allahun e Plotfuqishëm, Zotin e të gjitha botëve. Salavati dhe selami qoftë për pejgamberin Muhamed (a.s.), për familjen e tij të...

Po çka do t’i them unë Allahut në Ditën e Gjykimit?

Raportohet se Abdullah ibn Omeri kishte hasur një shërbëtor (rob), i cili i ruante delet e zotërisë së tij. Ai deshi ta...

Dy djelmosha vijnë dhe ankohen tek Hz Omeri r.a.

Raportohet se dy të rinj e sollën një njeri para halifit Omer (r.a.), kështu që Omeri i pyeti: ‘Pse e sollët këtu?’

Ua rekomandojmë

- Advertisement -