Uji dhe rëndësia e tij për njerëzimin!

Lexo gjithashtu:

Letër e hapur presidentit Macron

Fatkeqësisht, zotëri president Macron, ne jemi të zhgënjyer nga ju. A ka nevojë që t'ju përsërisim njëqind herë se, si muslimanë, ne dënojmë me forcë vrasjen e Samuel Paty-së, profesorin francez të historisë, si dhe vrasjen e tre personave në Nice pranë kishës Notre Dame. Ai akt përshkruhet si 'terrorizëm islamik'.

Rumania, feneri i vogël i muslimanëve që nuk u ngacmuan ndonjëherë

Xhamia e Madhe e Konstantës në Rumaninë juglindore ka një minare gati 50 metra të lartë me...

Një paralajmërim i Pejgamberit (s.a.v.s)

Omeri (r.a.) transmeton se i Dërguari i Allahut (savs), ka thënë: “Do të vijë...

Hutbeja e javës: Kujdesi ndaj jetimëve

Falënderimi është për Allahun e Plotfuqishëm, Zotin e të gjitha botëve. Salavati dhe selami qoftë për...

Uji është lëngu më i përhapur në tokë, pa të cilin jeta do të ishte e pamundur.

Furnizimi me ujë është një begati e madhe që All-llahu i ka dhënë tokës dhe të gjitha gjallesave të saj.

Derisa në 63 ajete në Kur’an flitet për ujin, ruajtjen dhe shfrytëzimin e tij në mënyrë të drejtë, ai po shpërdorohet në mënyra të ndryshme nga njerëzit.

Ekspertë të ambientit e teologë sqarojnë detyrat dhe përgjegjësitë e njeriut ndaj ujit, tregojnë për paralajmërimet se bota do përballet me mungesë të ujit në të ardhmen si dhe zgjidhjet e mundshme karshi kësaj situate.

- Advertisement -
- Reklamë -

Më të rejat:

A është private apo e përbashkët?

Falënderimi i takon Allahut, Zotit të të gjitha botëve. Dërgojmë salavat dhe selam mbi të Dërguarin e fundit...

Pse muslimanët flasin shumë për ëndrrat?

Bota muslimane është botë që fle, andaj është shumë e lidhur me ëndrrat dhe flet për to.Bota muslimane ndjehet e trishtuar, në...

Egjipti

Egjipti eshte vendi ku ndodhet Imam Husejni, r.a., Zejnebja, Nefisja, Sukejna, Rukaja, Hasan Enveri, Ali Zejnul Abidini, Ahmed Derdiri, Sejid Bedeviu, Kinaiu,...

Duaja pas namazit dhe fërkimi i fytyrës pas lutjes

(...) Sikur që përmendëm më lartë, është e preferueshme (mustehab) që pas dhikrit të bëhet edhe duaja e namazit.

Cilat vlera i tradhëtoi teroristi i Vjenës

Shkruan: Prof. Dr. Fikret Karçiç Më 2 nëntor, rreth orës 8 pasdite, një sulmues i armatosur rëndë hapi...

Medresistja Erjonë Bresa fituese e garës ndërkombëtare të matematikës “Math Kangaroo Kosovo”

Erjonë Bresa, nxënëse e klasës 11/6 e medresesë Alauddin, Paralelja e ndarë fizike në Prizren, është fituese e garës ndërkombëtare të matematikës...

Ua rekomandojmë

- Advertisement -