Reagim i KMSHZ-së në lidhje me sulmet në Francë

Lexo gjithashtu:

BE: Të merren masa për parandalimin e përndjekjes për shkak të fesë dhe besimit

Bashkimi Evropian (BE) ka deklaruar se vendosja në objektiv (persekutimi) i personave për shkak të fesë ose...

Çfarë përmban Kur’ani fisnik?

1. Kur’ani fisnik i informon njerëzit për ekzistencën e All-llahut, për njëshmërinë, madhërinë, gjithëfuqinë dhe urtësinë e...

Disa nga ndalimet e Allahut në lidhje me namazin

I Dërguari i Allahut (savs) ka thënë: „Nuk ka asnjë njeri që bën gabim (mëkat), pastaj ngrihet, merr abedest,...

Fetvaja e Reshid Rida, në lidhje me shitjen e tokës palestineze…

Fetvaja e dijetarit dhe reformatorit të madh islam Reshid Rida, në lidhje me shitjen e tokës palestineze...

Komuniteti Musliman Shqiptar në Zvicër është duke i ndjekur me vëmendje ngjarjet e fundit në Evropë dhe është i shqetësuar seriozisht nga aktet e dhunës që përgjakën rrugët e Francës.

KMSHZ i dënon dhe nuk pranon asnjë akt dhune, që mund të shërbejë për arritjen e qëllimeve të caktuara, përfshirë edhe ato që kryhen në emër të fesë.

Kofirmojmë se rruga e vetme e arritjes së qëllimeve është dialogu konstruktiv, komunikimi mes palëve, legaliteti dhe rruga paqësore.

KMSHZ thërret në kultivimin dhe ruajtjen e vlerave universale humane e njerëzore, të cilat paraqesin edhe objektivat kryesore të mësimeve fetare.  Nuk lejohet që ushtrimi  jo adekuat i një vlere të shkaktojë disbalansim dhe të prish kohezionin shoqëror dhe frymën e tolerancës që e shquan civilizimin perëndimor dhe esktraktin e mesazhit profetik, e që populli ynë shqiptar e ka parë si konvergjencë në investimin e tij civilizues për realitetin multikulturor të hapësirës evropiane dhe e ka kultivuar si vlerë bazike në rrugën e objektivave të tij strategjike.

Respektimi i lirisë së besimit, si një e drejtë e pakontestueshme e njeriut, përfshirë këtu mbrojtjen e vlerave të shenjta fetare, si postulate të integritetit fetar dhe kombëtar, në të njëjtën vijë të respektimit të lirisë së mendimit dhe të shprehjes, pa fyerje dhe ngacmim të ndjenjave të tjetrit, që për gjykimin tonë paraqet shkelje e dinjitetit dhe integritetit të tjetrit, për rrugën e stabilitetit, mirëqenies, paqes, mirëkuptimit dhe zhvillimit të gjithëmbarshëm të shoqërisë njerëzore. Pa dyshim, me një qasje të tillë, duke respektuar vlerat dhe shenjtëritë e njëri-tjetrit, do të kontribuonim në eliminimin e polarizimeve në shoqëri.

Komuniteti Musliman Shqiptar u bënë thirrje të gjithë faktorëve relevantë në shoqëri, në veçanti atyre që ushtrojnë pozita të rëndësishme politike, që të tregojnë kujdes maksimal në ruajtjen e tolerancës dhe harmonisë ndërfetare në shoqëri dhe të mos lënë hapësirë që prononcimet e veprimet e tyre të prodhojnë efekte negative në sferën e marrëdhënieve ndërfetare.

Kryesia e KMSHZ-së

- Advertisement -
- Reklamë -

Më të rejat:

Brengat dhe trishtimi na zbulojnë atë që lumturia dhe mirëqenia nuk munden

Ato na zbulojnë esencën njerëzore, dobësinë dhe brishtësinë, dobësinë dhe ndjeshmërinë, prirjen drejt pashpresës dhe dëshpërimit. I...

Bëni nënën tuaj të lumtur, do t’ju lumturoj Allahu

Bamirësia ndaj prindërve është një prej shkaqeve më të mëdhenj të arritjes së mëshirës së Allahut. Të gjithë e...

Islami përballë terrorizmit

Hoxhë Nehat Ismaili Kujt i shërben terrorizmi? Kush dëshiron që problemet e Lindjes së Mesme t’i transferoj në botën...

A është private apo e përbashkët?

Falënderimi i takon Allahut, Zotit të të gjitha botëve. Dërgojmë salavat dhe selam mbi të Dërguarin e fundit të Allahut, Muhamedin (savs), mbi shokët...

Pse muslimanët flasin shumë për ëndrrat?

Bota muslimane është botë që fle, andaj është shumë e lidhur me ëndrrat dhe flet për to.Bota muslimane ndjehet e trishtuar, në...

Egjipti

Egjipti eshte vendi ku ndodhet Imam Husejni, r.a., Zejnebja, Nefisja, Sukejna, Rukaja, Hasan Enveri, Ali Zejnul Abidini, Ahmed Derdiri, Sejid Bedeviu, Kinaiu,...

Ua rekomandojmë

- Advertisement -