Çallma e Pejgamberit a.s.

Lexo gjithashtu:

Oj grua, dua t’i thërras prindërit e mi për drekë !

Burri i tha gruas së tij: “Po më mungojnë prindërit e mi, vëllezërit e mi dhe fëmijët e...

Medine, pas 2 muaj e gjysmë pezullim falet namazi i xhumasë

Pas dy muaj e gjysmë është falur namazi i parë i xhumasë në Mesxhid-i Nebevi (xhamia e...

Ligjërimi i shajtanit përpara banorëve të xhehennemit

Kur çështja e ndarjes së xhennetlive prej xhehennemilive të jetë përfunduar dhe kur fatet e njerëzve të jenë...

Unë jam dërguar për të plotësuar moralin e bukur!

Pejgamberi salAllahu alejhi ue sel-lem është njeriu i vetëm përgjatë historisë njerëzore jeta e të cilit është regjistruar në...

I Dërguari i All-llahut s.a.v.s. vinte përgjithësisht në kokë një qylaf të quajtur «kalansuve», mbi të mbështillte çallmën, skajin e lirë të së cilës e lëshonte të varur pas shpatullave. (Imam Tirmidhiu).

I Dërguari i All-llahut s.a.v.s. e përdortë çallmën gjithmonë dhe thoshte se atë e përdornin edhe engjëjt. Në Miraxh, Muhammedi a.s. kishte parë se shumica e melaqeve kishin çallma. (Hejthemi).

Pejgamberi a.s. përdorte, përgjithësisht, çallmë të bardhë. Fundja, ai e këshillonte ummetin, bashkësinë e tij, të visheshin veçanërisht me rroba të bardha. (Imam Tirmidhiu).

Rrëfehet se gjatë një fjalimi të mbajtur para dhe pas çlirimit të Mekes, ka mbajtur në kokë një çallmë me ngjyrë të zezë. (Imam Muslimi). Por, ndodhte që i Dërguari i All-llahut disa herë të ngjyente çallmën në të verdhë. (Ibn ebi Shejbe dhe Ibni Sa’d).

Shkëputur nga libri “Personaliteti shembullor, njeriu më i mirë në devocion dhe adhurim”, Progresi, Shkodër, 2010, fq. 251.

- Advertisement -
- Reklamë -

Më të rejat:

Muslimanët në Greqi: halli ynë pasi Aja Sofia u rikthye xhami

Pas rihapjes së Hagia Sophia-s në Stamboll si xhami, muslimanët në Athinë kanë frikë se hapja e...

Trashëgimia e Pejgamberit s.a.v.s

Duke ecur rrugëve të Medinës Ebu Hurejre (r.a.) vrapoi në tregun e Medines dhe me entuziazëm bërtiti: “Nxitoni në xhami, atje po ndahet trashëgimia...

Vandalizimi i xhamisë Osmane të shekullit të 16-të në Greqi

Një grup i paidentifikuar njerëzish në qytetin grek Trikala të martën e sulmuan një xhami historike me gurë të periudhës osmane e ndërtuar në...

Lypësi dhe sëndëku i vjetër

Një lypës, i varfër, me vite të tëra qëndronte ulur mbi një sënduk të vjetër në fund të rrugës, duke lypur.Një ditë,...

Çka është dynjaja në krahasim Ahiretin?

Në një rast Pejgamberi (savs), ua mbajti një fjalim shokëve të tij, dhe kur dielli ishte gati për të perënduar, pothuajse ishte duke dalë...

Shpenzoni për prindërit tuaj, dhe furnizimet do tu vijnë prej nga nuk i keni...

Një ligjërues (musliman) transmeton: Në vitin 1425 hixhrij, isha në haxh dhe mbajta një ligjëratë në temën “Jeta më ka mësuar”.

Ua rekomandojmë

- Advertisement -