Çallma e Pejgamberit a.s.

Lexo gjithashtu:

Kurrë mos u pendoni për mirësinë tuaj

Do të vijë një kohë në jetën tuaj, kur ndoshta do të ndjeheni keq për sakrificën që keni bërë....

Pas 3 muajsh pezullim falet namazi i xhumasë në xhaminë e Tokios

Me heqjen e kushteve të gjendjes së jashtëzakonshme në Japoni për shkak të koronavirusit të ri (COVID-19)...

U luten pejgamberet, lutu edhe ti – fituan ata, fito edhe ti

Përcillet nga Abdullah b. Omeri r.a. se Muhammedi a.s., ka thënë: “Kur Sulejmani, i biri i Davudit a.s.,...

Deputeti britanik konservator vendos të agjerojë: dua të njohë Islamin dhe muslimanët

Paul Bristow, një deputet britanik, njoftoi të premten se ai do të agjëronte javën e parë të...

I Dërguari i All-llahut s.a.v.s. vinte përgjithësisht në kokë një qylaf të quajtur «kalansuve», mbi të mbështillte çallmën, skajin e lirë të së cilës e lëshonte të varur pas shpatullave. (Imam Tirmidhiu).

I Dërguari i All-llahut s.a.v.s. e përdortë çallmën gjithmonë dhe thoshte se atë e përdornin edhe engjëjt. Në Miraxh, Muhammedi a.s. kishte parë se shumica e melaqeve kishin çallma. (Hejthemi).

Pejgamberi a.s. përdorte, përgjithësisht, çallmë të bardhë. Fundja, ai e këshillonte ummetin, bashkësinë e tij, të visheshin veçanërisht me rroba të bardha. (Imam Tirmidhiu).

Rrëfehet se gjatë një fjalimi të mbajtur para dhe pas çlirimit të Mekes, ka mbajtur në kokë një çallmë me ngjyrë të zezë. (Imam Muslimi). Por, ndodhte që i Dërguari i All-llahut disa herë të ngjyente çallmën në të verdhë. (Ibn ebi Shejbe dhe Ibni Sa’d).

Shkëputur nga libri “Personaliteti shembullor, njeriu më i mirë në devocion dhe adhurim”, Progresi, Shkodër, 2010, fq. 251.

- Advertisement -
- Reklamë -

Më të rejat:

A është private apo e përbashkët?

Falënderimi i takon Allahut, Zotit të të gjitha botëve. Dërgojmë salavat dhe selam mbi të Dërguarin e fundit...

Pse muslimanët flasin shumë për ëndrrat?

Bota muslimane është botë që fle, andaj është shumë e lidhur me ëndrrat dhe flet për to.Bota muslimane ndjehet e trishtuar, në...

Egjipti

Egjipti eshte vendi ku ndodhet Imam Husejni, r.a., Zejnebja, Nefisja, Sukejna, Rukaja, Hasan Enveri, Ali Zejnul Abidini, Ahmed Derdiri, Sejid Bedeviu, Kinaiu,...

Duaja pas namazit dhe fërkimi i fytyrës pas lutjes

(...) Sikur që përmendëm më lartë, është e preferueshme (mustehab) që pas dhikrit të bëhet edhe duaja e namazit.

Cilat vlera i tradhëtoi teroristi i Vjenës

Shkruan: Prof. Dr. Fikret Karçiç Më 2 nëntor, rreth orës 8 pasdite, një sulmues i armatosur rëndë hapi...

Medresistja Erjonë Bresa fituese e garës ndërkombëtare të matematikës “Math Kangaroo Kosovo”

Erjonë Bresa, nxënëse e klasës 11/6 e medresesë Alauddin, Paralelja e ndarë fizike në Prizren, është fituese e garës ndërkombëtare të matematikës...

Ua rekomandojmë

- Advertisement -