Islam

Dashuria e Pejgamberit s.a.v.s për njerëzimin

“Nuk jam dërguar të mallkoj, por jam dërguar si mëshirë për të gjitha botët.” Kurani na njeh me personalitetin e Pejgamberit (savs), me fjalët e mëposhtme: “Dhe, Na të kemi dërguar ty (o Muhamed!)...

Muhamedi a.s., modeli që duhet ndjekur

Dashuria dhe respekti i njeriut për dikë varet nga ajo çka përfiton prej tij, dhe duke qenë se Pejgamberi a.s. është mirëbërësi më i madh i njerëzimit, çdo mysliman ushqen për të dashurinë më të thellë. Ja...

Djali im ka diplomë të mirë, punë dhe shumë para. a është i gatshëm për martesë?

Një burrë shkoi tek shejh Sulejman Moola. Ai i tha atij se ka një djalë, i cili ka këtë dhe atë diplomë, këtë dhe atë punë, dhe fiton një shumë të madhe të parave. Ai e pyeti shejhun: "Unë mendoj...

Pse të bëhemi arrogant, ne nga dheu jemi krijuar, dhe në dhe do të kthehemi

Transmetohet nga Ebu Musa el-Eshariu se ka thënë: "Pejgamberi (savs), e vizitoi një beduin dhe ai e gostiti atë, kështu që Pejgamberi (savs), para se të largohej prej tij, tha: ‘Eja edhe ti te ne.’ (Ai donte t’iakthente mikpritjen...

A e bëni ndonjëherë “sexhden” e falënderimit?

Krahas sexhdeve të namazit, sehvi sexhdes dhe sexhdes së leximit, në traditën e pejgamberit a.s ekzistonin edhe të ashtuquajturat sexhde falënderimi. Sexhdeja e falënderimit është e pëlqyer të bëhet kur na largohet ndonjë fatkeqësi apo kur na...

Salavatet mbi Pejgamberin a.s. largojnë brengat dhe hallet

Shejh Nebil El-Ivedi transmeton se njëri nga dijetarët tanë ishte i sëmurë dhe e kishte patjetër të hynte në operacion. Disa dita pas operacionit, doktorët kishin vënë re se edhe më tej ka gjakderdhje të brendshme dhe...

Çfarë bëjmë për këtë Ummet?

Dëshiroj që sot në mënyrë serioze ta shohim jetën tonë personale dhe të pyesim veten se çka në të vërtetë bëjmë për ummetin tonë? Vallë si e ndihmojmë ne ummetin tonë? Për çfarë do të na përkujtojnë...

Dashuria ndaj xhematit dhe xhamisë

Transmetohet nga Ebu Seid El-Hudri se i dërguari i Allahut s.a.v.s. ka thënë: “Namazi i kryer me xhematë është më i vlefshëm se namazi që falet vet për 25 shkallë.(Buhariu) “Kush e fal jacinë...

Besimtari do të shpërblehet me dy xhenete

Ai i cili largohet nga gjynahet dhe refuzon thirrjen e pasionit për hir të Allahut të Madhërishëm, i është garantuar mbrojtja nga ana e Allahut dhe meriton mëshirën e Tij. Megjithatë, Allahu i Madhërishëm...

Përkujtimi i Allahut të Madhërishëm – cilësi e besimtarëve të vërtetë

Përkujtimi i përhershëm i Allahut; të përmendësh përherë Atë, të falënderosh, ta madhërosh, të lutës dhe ta falënderosh Atë gjithmonë – është cilësi e besimtarëve të vërtetë. Kjo është nevojë e shpirtit të besimtarit. Pa dhikrin ndaj...
- Reklamë -

Më të rejat

Dashuria e Pejgamberit s.a.v.s për njerëzimin

“Nuk jam dërguar të mallkoj, por jam dërguar si mëshirë për të gjitha botët.” Kurani...

Përse e ngremë zërin kur zemërohemi?

Profesori vërejti se një grup studentësh bërtisnin ndaj njëri tjetrit gjatë një debati mes tyre. U afrua dhe i pyeti: "Përse njerëzit ngrenë zërin...

Lexoni se çka i ka shkruar Allahut Merjemja e vogël!

(Mundohuni të mos qani në dëshirën e kësaj vajze) U zgjova herët, si zakonisht… edhe pse sot e kam ditë...

Ai ishte i Derguari i Zotit

Alija Izetbegovic Si sot, para më shumë se 14 shekujsh ka lindur Profeti i Islamit, Pejgamberi ynë, Muhamedi a.s.Jemi...

Brishtësia intelektuale midis lirisë së mendimit dhe mënyrës së të shprehurit

Nehat Ismaili Liria e të menduarit dhe shprehurit është vlerë e padiskutueshme që shenjtërohet nga të gjithë por në disa momente keqinterpretohet...