Islam

Kufijtë e mëkatit

Askush nuk e njeh njeriun më mirë se Allahu i Plotfuqishëm, sepse Ai e ka krijuar atë, dhe diçka ia ka bërë hallall, kurse diçka haram. Allahu i Plotfuqishëm nuk ka ndaluar asnjë gjë të vetme për të bërë presion...

Të drejtat politike të gruas sipas këndvështrimit islam

"Besimtarët e besimtaret janë të dashur për njëri-tjetrin, urdhërojnë për të mirë e ndalojnë nga e keqja..." (Kurani, Tevbe, 9/71)

Jeta e muslimanëve – dikur dhe tani

Muhamed Selim Në ditët që i lamë pas nesh, jemi munduar ta kuptojmë qëllimin e hixhretit si një pikë e madhe kthese në historinë e Islamit. Atëherë muslimanët shkuan nga dobësia në...

Rëndësia e konsultimit në Islam

Dr. Almir Fatiç ...e konsultohu me ta... Është e qartë se as Kurani dhe as Hadithi i të Dërguarit të Allahut (SalAllahu alejhi ue sel-lem) nuk e kanë përcaktuar në mënyrë të...

Njeriu i dunjasë dhe njeriu i ahiretit

Njerëzit i thonë tri gjëra, ndonëse me vepra i kundërshtojnë: - Thonë: Ne jemi robër të All-llahut, ndërsa me veprat e tyre paraqiten sikur të ishin të pavarur, gjë që bie ndesh me fjalët...

Pse namazi jonë e ka humbur fuqinë e tij?

Padyshim që shpesh e pyesni veten, pse krahas të gjitha mirësive dhe përfitimeve që mbart me vete namazi, nuk ndikon në jetën tonë? Pse nuk e përmirëson ahlakun tonë, apo nuk ndikon që t'i bindemi plotësisht Allahut? Pse ende jetojmë...

Hixhreti – historia, domethënia dhe dobia

Viti i ri yni ka një rëndësi të posaçme në mesin e të gjitha festave islame, sepse, për këtë ditë kremte është e lidhur njëra nga ngjarjet më madhështore në historinë islame, e ai është hixhreti –...
- Reklamë -

Më të rejat

Nëse do të pyesim se a ka dikush që e pështynë Qabenë, të gjithë do të thoshin “Zoti na ruajtë!”

Mirëpo, nderi i muslimanëve po pështyhet çdo ditë, po shkelet me këmbë dhe po goditet me kazmë, ndërsa...
- Reklamë -

Parashenjat e Kijametit, të cilat po i shikojmë në televizor

Ali ibn Ebi Talibi (r.a.), ka thënë: "Pejgamberi (savs) na e fali namazin e sabahut, dhe kur e përfundoi namazin, një njeri...

Ju bëheni ngadhënjyes kur filloni plagët t’i ktheni në burim fuqie!

Ngadhënjyes bëhesh kur fillon plagët t'i kthesh në burim fuqie, kur e kupton se vetë-keqardhja pas lëndimit nuk vlen aspak.

Falja a namazit gjatë udhëtimit me autobus

Esselamu alejkum! Një mik i imi më kërkoi që t’ua parashtroj dy pyetje në lidhje me rregullat fetare gjersa haxhiu udhëton për në haxh me autobus.

Udhëzimi më i mirë për të jetuar

Enes ibn Malik transmeton se një beduin erdhi në xhami dhe pasi që u përshëndet, i Dërguari i Allahut, s.a.v.s., e pyeti:...