Mendime

Nga cila derë na vjen shejtani?

Jasmin Muxhahid Shejtani na vjen në mënyra të ndryshme varësisht nga situata jonë. Kur ne jemi të fortë me iman, na vjen përmes krenarisë dhe vetë-kënaqësisë. Ai përpiqet të na bëjë të lumtur...

Letra e nënave dhe bijave ministre rrezikon familjen si vlerë

Ajo që bie në sy, në rend të parë nga letra, është ajo se nënshkruese të saj janë vetëm disa gra, gjegjësisht gratë anëtare të Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë.

Rëndësia e famijes në Islam

Shejh Muhamed El-Gazali Familja në Islam është argument prej argumenteve të Allahut, duke u krahasuar krijimi i saj me krijimin e gjithë botës, Zoti xh.sh thotë: “Prej argumenteve të Tij, krijoi për ju, nga...

U luten pejgamberet, lutu edhe ti – fituan ata, fito edhe ti

Përcillet nga Abdullah b. Omeri r.a. se Muhammedi a.s., ka thënë: “Kur Sulejmani, i biri i Davudit a.s., e ndërtoi xhaminë e Aksasë, prej Allahut kishte kërkuar tri gjëra: Të gjykuarit në përputhshmëri me ligjin...

Lexo – nga dr. Selver Xhemaili

Jeta i ka disa  faza; secila prej tyre varet prej asaj paraprake. Pa dyshim se periudha më e rëndësishme është ajo gjatë viteve shkollore, kur çdo minutë, çdo orë e këtyre viteve është e artë, andaj edhe...

Islami dhe gruaja

Shejh Muhamed El-Gazali Gruaja myslimane është njeri sikur burri, ajo është motra e tij përpara të gjitha parimeve Islame. Gruaja tek arabët ishte plaçkë pa vlerë. Kur atyre u lindte ndonjë vajëz, ajo varrosej...

Muhaxhirët që udhëtojnë për te All-llahu Fuqiplotë

Mehas Alija “Vërtetë ata që besuan dhe mërguan, e u përpoqën në rrugë të Allahut, pikërisht ata shpresojnë në mëshirën e Allahut. Allahu është falës i madh dhe mëshirëplotë.” (El-Bekare, 218) Të...

Dialektika e politikës dhe kulturës – nga Halil Avdulli

Halil Avdulli A janë kushtet dhe rrethanat politike formësuese të kulturës se një shoqërie apo është kultura e trashëguar ajo që prodhon një sistem politik? A është Serbia shkaku i të...

Arabët e kohës së re – nga Muhamed El-Gazali

Le të kthehemi tek arabët e kohës së re, të cilët kërkojnë krenari pa fenë Islame, të cilët mbështesin lënien pas dore të dispozitave e obligimeve të saj. E ajo që dihet mirë është se, kur feja...

Dy anët e sprovës – Hfz. Mehas Alija

Shkruan: Hfz. Mehas Alija Mund të ndodh që njeriu të sprovohet, mirëpo të mos e kuptojë rëndësinë e sprovës në jetën e tij. Shpesh hasim në njerëz të cilët sprovat nuk...
- Reklamë -

Më të rejat

Nëse do të pyesim se a ka dikush që e pështynë Qabenë, të gjithë do të thoshin “Zoti na ruajtë!”

Mirëpo, nderi i muslimanëve po pështyhet çdo ditë, po shkelet me këmbë dhe po goditet me kazmë, ndërsa...
- Reklamë -

Parashenjat e Kijametit, të cilat po i shikojmë në televizor

Ali ibn Ebi Talibi (r.a.), ka thënë: "Pejgamberi (savs) na e fali namazin e sabahut, dhe kur e përfundoi namazin, një njeri...

Ju bëheni ngadhënjyes kur filloni plagët t’i ktheni në burim fuqie!

Ngadhënjyes bëhesh kur fillon plagët t'i kthesh në burim fuqie, kur e kupton se vetë-keqardhja pas lëndimit nuk vlen aspak.

Falja a namazit gjatë udhëtimit me autobus

Esselamu alejkum! Një mik i imi më kërkoi që t’ua parashtroj dy pyetje në lidhje me rregullat fetare gjersa haxhiu udhëton për në haxh me autobus.

Udhëzimi më i mirë për të jetuar

Enes ibn Malik transmeton se një beduin erdhi në xhami dhe pasi që u përshëndet, i Dërguari i Allahut, s.a.v.s., e pyeti:...