Kur'an

Kuriozitete lidhur me Kur’anin

Kaptina më e gjatë në Kur’an është el-Bekare, që ka 286 ajete. Kaptina më të shkurta janë: El-‘Asr, El-Keuther dhe En-Nasr, që kanë nga tre ajete. Kaptina Keuther ka vetëm 37 harfe. Ajeti më...

Urtësi kuranore

"... derisa u lëshohet një stuhi dhe dallgët ngrihet drejt tyre nga të gjitha anët, kështu që mendojnë se do të shkatërrohen, (atëherë) i drejtohen All-llahut..." (Junus, 22) Nëse mendon se ke rënë në...

“O besimtarë! Përqafojeni tërësisht Paqen (sigurinë)…”

"O besimtarë! Përqafojeni tërësisht Paqen (sigurinë)..." (Bekare, 208). Besimi ynë është paqe, është siguri. Si rrjedhojë, radhët tona, banesat, shtëpitë, xhamitë, sheshet e qytetet, duhet të pasqyrojnë Paqen. Një prej emrave të Zoti është...

“Vetëm Ty të adhurojmë dhe vetëm prej Teje ndihmë kërkojmë

Urtësi kuranore "Vetëm Ty të adhurojmë dhe vetëm prej Teje ndihmë kërkojmë!" (El-Fatiha, 5) Adhurimi (ibadeti) ka ardhur përpara kërkimit të ndihmës (isti'anete), kjo për faktin se ibadeti (adhurimi) është qëllim,...

“Ti të keqen ktheje me të mirë”…

"Ti të keqen ktheje me të mirë. Ne e dimë fortë mirë se çfarë shpifin ata." (El-Mu'minun, 96) Urdhri për mirësjellje dhe përgjigje me të mirë ndaj së keqes në Kur'anin fisnik përsëritet shtatë...

…”O populli im, dëgjoni të dërguarit!”

"Dhe prej skajit më të largët të qytetit erdhi një njeri që ngutej e tha: "O populli im, dëgjoni të dërguarit!" (Ja-sin, 20) Në këtë ajet të sures Jasin, All-llahu i Madhërishëm na flet...

“…dhe përpjekjet e tij do të shihen së shpejti, padyshim.”

Urtësi kur’anore “...dhe përpjekjet e tij do të shihen së shpejti, padyshim.” (En-Nexhm, 40). Kuptimi parësor i këtij ajeti është se mundin dhe përpjekjen tonë do ta shohim, pa kurrfarë...

Urtësi kur’anore:“Zoti im! Dhuromë mua nga ana Jote pasardhës të mirë!

"Atëherë Zekerijaja iu lut Zotit të vet e tha: “Zoti im! Dhuromë mua nga ana Jote pasardhës të mirë! Se Ti, me të vërtetë, je dëgjues i lutjes!” (Ali Imran, 38) Nga ky ajet...

Një mesazh i shkurtër nga sureja El-Kehf

Le të analizojmë pak ajetin 82 të sures El-Kehf ku thuhet: “Për sa i përket murit, ai ishte i dy djelmoshave jetima të atij qyteti, e nën të ata kishin një thesar (ari) dhe babai i tyre...

Surja Kehf dhe paraqitja e Dexhallit

Transmeton Ebu Derda r.a se i Dërguari i Allahut s.a.v.s ka thënë: “Kush i mëson dhjetë ajetet e para të sures El-Kehf, Dexhalli nuk do të ketë asnjë fuqi mbi të.” (Muslimi) A jeni...
- Reklamë -

Më të rejat

Muslimanët në Greqi: halli ynë pasi Aja Sofia u rikthye xhami

Pas rihapjes së Hagia Sophia-s në Stamboll si xhami, muslimanët në Athinë kanë frikë se hapja e...
- Reklamë -

Trashëgimia e Pejgamberit s.a.v.s

Duke ecur rrugëve të Medinës Ebu Hurejre (r.a.) vrapoi në tregun e Medines dhe me entuziazëm bërtiti: “Nxitoni në xhami, atje po ndahet trashëgimia...

Vandalizimi i xhamisë Osmane të shekullit të 16-të në Greqi

Një grup i paidentifikuar njerëzish në qytetin grek Trikala të martën e sulmuan një xhami historike me gurë të periudhës osmane e ndërtuar në...

Lypësi dhe sëndëku i vjetër

Një lypës, i varfër, me vite të tëra qëndronte ulur mbi një sënduk të vjetër në fund të rrugës, duke lypur.Një ditë,...

Çka është dynjaja në krahasim Ahiretin?

Në një rast Pejgamberi (savs), ua mbajti një fjalim shokëve të tij, dhe kur dielli ishte gati për të perënduar, pothuajse ishte duke dalë...