Kur'an

“Furkan” – Shqisa e gjashtë për besimtarin

Shkenca na mëson se njeriu ka pesë shqisa me ndihmën e së cilave ndjenë, e njeh dhe mëson për botën e cila e  rrethon. Për këto shqisa mësohet që nga shkolla fillore. Kurani i përmend këto shqisa dhe na...

A e shkroi Muhammedi a.s. Kur’anin?

Artur Tagani Mekkeja, njё zonё nё mesin e shkretёtirave. Pёrveç hurmave dhe deveve e vetmja gjё qё i mbante gjallё kёta banorё tё kёtij qyteti ishte ekonomia qё vinte nga tregtarёt dhe peligrinёt e...

Psikologjia e të mësuarit në Kur’anin fisnik

Para se të fillojmë të flasim rreth mësimit në përgjithësi, duhet të themi se teksti Kuranor në një shkallë globale del si një lloj bazamenti. Nëse nuk zhvillohet dhe nuk vazhdohet me ndjekjen e...

E kur atyre u thuhet: “Jepni nga ato që ju ka dhënë Allahu”…

E kur atyre u thuhet: “Jepni nga ato që ju ka dhënë Allahu”, atëherë mohuesit u thonë besimtarëve: “Pse, ne do t’i ushqejmë ata që, po të donte Allahu, do t’i ushqente Vetë? Ju jeni vërtetë në...

Përse Kurani mbaron me suret El-Felek dhe En-Nas?

Njëri nga frytet e shoqërimit të shpeshtë me Kuranin është edhe kapja e detajeve dhe bukurive të cilat nuk i vëren personi i cili aspak nuk shoqërohet me Librin e Allahut. Dijetarët muslimanë shumë...

Pse Allahu e krahason Kuranin me ujin?

Allahu i Madhërishëm në Kuran thotë: “A nuk ka ardhur koha për besimtarët e vërtetë, që zemrat e tyre të përulen para këshillave të Allahut dhe para së Vërtetës që Ai ka shpallur e të mos bëhen...

Kuriozitete lidhur me Kur’anin

Kaptina më e gjatë në Kur’an është el-Bekare, që ka 286 ajete. Kaptina më të shkurta janë: El-‘Asr, El-Keuther dhe En-Nasr, që kanë nga tre ajete. Kaptina Keuther ka vetëm 37 harfe. Ajeti më...

Urtësi kuranore

"... derisa u lëshohet një stuhi dhe dallgët ngrihet drejt tyre nga të gjitha anët, kështu që mendojnë se do të shkatërrohen, (atëherë) i drejtohen All-llahut..." (Junus, 22) Nëse mendon se ke rënë në...

“O besimtarë! Përqafojeni tërësisht Paqen (sigurinë)…”

"O besimtarë! Përqafojeni tërësisht Paqen (sigurinë)..." (Bekare, 208). Besimi ynë është paqe, është siguri. Si rrjedhojë, radhët tona, banesat, shtëpitë, xhamitë, sheshet e qytetet, duhet të pasqyrojnë Paqen. Një prej emrave të Zoti është...

“Vetëm Ty të adhurojmë dhe vetëm prej Teje ndihmë kërkojmë

Urtësi kuranore "Vetëm Ty të adhurojmë dhe vetëm prej Teje ndihmë kërkojmë!" (El-Fatiha, 5) Adhurimi (ibadeti) ka ardhur përpara kërkimit të ndihmës (isti'anete), kjo për faktin se ibadeti (adhurimi) është qëllim,...
- Reklamë -

Më të rejat

Nuk mund të jetë sundimtari yni, ai që i poshtëron barinjtë tanë

Tregohet se udhëheqësi (sundimtari) i një fisi e kishte arrestuar një burrë nga një fis tjetër, kështu që fisi...

Iblisi dhe metodat e tij për mashtrimin e njeriut

Iblisi është emër personal i shejtanit, djallit, armikut më të madh të njeriut. Në origjinal emri Iblis vjen nga folja arabe "eblese" me kuptime...

“Furkan” – Shqisa e gjashtë për besimtarin

Shkenca na mëson se njeriu ka pesë shqisa me ndihmën e së cilave ndjenë, e njeh dhe mëson për botën e cila e...

Tregim këshillues: Një model i lutjes për bashkëshortin

Një burrë goditi gruan e tij dhe ajo ndërsa qante tha: Unë do të shkoj të ankohem për ty!

Puna është nga ne, kurse rezultati është nga Allahu

Falënderimi i takon Allahut, Zotit të të gjitha botëve. Dërgojmë salavat dhe selam mbi të Dërguarin e fundit të Allahut, Muhamedin (savs), mbi shokët...