Kur'an

Mesazhet e sures “Ed- Duha”

Dalja nga gjendja e dëshprimit dhe depresionit: mesazhet e sures “Ed- Duha” Është e vërtetë se shpesh biem në gjendje depresioni dhe stresi, sidmos në kohën e sotme, kur kemi gjithcka ndërsa s’kemi asgjë....

Nëntë këshilla të arta nga sureja El-Huxhurat

Kurani është shpallur si El-Huda, udhëzim për njerëzit nëpërmjet të cilit ata do të mësojnë dhe do t’i afrohen Allahut të Madhërishëm. Një shembull i udhëzimit na vjen nga sureja El-Huxhurat, sure kjo e shpallur në Medine....

Në emër të Atij i cili krijon çdo gjë

Ke ardhur në këtë botë, zemra jote fillon të numrojë, ti fillon të marrësh frymë, i hap sytë tu, i hedh hapat e parë dhe lëviz në botën e re! Vjen, e nuk e din prej nga, bëhesh pjesë...

Ajeti ku përmblidhet e tërë feja

Në  suren el-Bekare, ajeti 177, është ajeti në të cilin përmblidhet e tërë feja. Në këtë ajet thuhet: “Nuk është mirësi, të kthyerit e fytyrës suaj kah lindja dhe perëndimi, por, mirësinë e arrijnë ata që:

Ç’thotë Kur’ani për njeriun?

Prof. Dr. Safvet Haliloviq Termi insan (njeri) në Kur’anin fisnik përmendet 65 herë. Vërehet se në ajetet në të cilët përmendet ky term shfaqen një sërë karakteristikash të njeriut, të cilat paraqesin natyrën thelbësore...

Ligjërimi i shajtanit përpara banorëve të xhehennemit

Kur çështja e ndarjes së xhennetlive prej xhehennemilive të jetë përfunduar dhe kur fatet e njerëzve të jenë caktuar, atëherë do të ngritet Iblisi, kryedjalli, dhe do të mbajë një fjalim përpara xhehennemlive, të cilëve ai vetë do t’ju prijë...

Pse sot Kurani nuk ka efekt të njëjtë?

Është e mundur që njerëzit, muslimanët ta kenë Kuranin por të mos i shfrytëzojnë përparësitë, udhëzimet dhe begatitë që vijnë me Kuranin. Arsyeja pse sot Kurani nuk e ka të njëjtin efekt, asgjë nuk...

Disa cilësi të Muhamedit a.s. të përmendura në Kur’an

Ajni Sinani 1. Allahu e ka përmendur emrin e tij të nderuar së bashku me emrin e Vet, në pafillishmërinë e amshuar dhe e ka qëndisur në Levhi Mahfudh duke e shkruar atë mbi Arsh, mbi...

Definicioni i Kur’anit sipas Usuli-Fikhut

Dr. Vehbetu Zuhejli Ndonjëherë thuhet: S’ka nevojë të jepet definicioni i Kur’anit, sepse çdo njeri e di saktësisht çka është Kur’ani, i përbërë prej ajeteve dhe sureve që janë të njohura. Por, definicioni...

Për këtë ajet kur’anor hz. Omeri ra për toke dhe tre ditë nuk doli nga shtëia

Një ditë prej ditësh, hz. Omeri, e lexoi ajetin e Kur'anit fisnik, i cili e bëri që të bie pa ndjenja dhe pavetëdije. Tre ditë me radhë nuk doli nga shtëpia dhe vetëm kishte qarë. Njërëzit duke...
- Reklamë -

Më të rejat

Sprovat dhe mësimet nga i ftohti i dimrit

Falënderimi i qoftë Allahut, të Urtit dhe të Gjithëdijshmit, i cili ka krijuar gjithçka me masë dhe njerëzve u...
- Reklamë -

Mesazhet e sures “Ed- Duha”

Dalja nga gjendja e dëshprimit dhe depresionit: mesazhet e sures “Ed- Duha” Është e vërtetë se shpesh biem në...

Fshehtësia e arkës së sulltan Sulejmanit

Sulltan Sulejmani asnjëherë nuk ka marrë vendim e që më parë të mos këshillohej me shejhul islamin Ebu Su’ud efendiun. Një rast,...

Gjysmëhëna e Kuqe Turke do të ndërtojë 1 mije shtëpi për strehim emergjent në Idlib

Gjysmëhëna e Kuqe Turke ka bërë të ditur se do të ndërtojë një mijë shtëpi për strehim emergjent në Idlib të Sirisë,...

Ushqeni zogjtë e uritur në dimër

Kur moti është i ngrohtë, bollëkun e ushqimit e kanë në dispozicion edhe zogjtë edhe kafshët e tjera. Në ato momente puna...