Kur'an

Për këtë ajet kur’anor hz. Omeri ra për toke dhe tre ditë nuk doli nga shtëia

Një ditë prej ditësh, hz. Omeri, e lexoi ajetin e Kur'anit fisnik, i cili e bëri që të bie pa ndjenja dhe pavetëdije. Tre ditë me radhë nuk doli nga shtëpia dhe vetëm kishte qarë. Njërëzit duke...

Bintu Shati: Supremacia e Kur’anit

Stili i shprehjes kuranore nuk e lë askënd indiferent, dhe sa më thellë që të hyhet në sekretet e stilistikës së tij, magjepsja është më e madhe. Kur komentuesi gjuhëtar shpjegon se fjala "es-samed" tregon një shkëmb...

Mrekullia numerike e sures Jusuf

Sureja Jusuf paraqet një nga mrekullitë e Kur’anit se ai, në të vërtetë, është me burim hyjnor dhe fjalë e Allahut xh.sh. Nëse do t’i ktheheshim pak kësaj sureje, do shihnim se vendi dhe...

Mësojeni suren që ju ndihmon të mos e ndjeni varfërinë

Kush e lexon suren Vakia pas akshamit, nuk do ta ndjejë varfërinë sepse Allahu i Madhërishëm do ta shpërblej me nafakë të bollshme. Për vlerën e sures El-Vakia janë regjistruar dy transmetime:

Tregimi kur’anor për suksesin në këtë botë dhe në botën e ardhshme

Surja Jusuf është shpallur në Mekë, vitin e 10-të pas misionit pejgamberik të Muhamedit (savs), dhe ai vit në historinë islame quhet "viti i dëshpërimit’, sepse në atë vit vdiq bashkëshortja e Pejgamberit (savs), hz. Hatixhja (r.a.), e cila që...

Shkaku për t’u përgëzuar me Xhenet

Në suren Shuara thuhet: “Në Ditën, kur askujt nuk do t’i bëjë dobi as pasuria, as fëmijët, përveç atij që vjen me zemër të pastër tek Allahu!”, “Atë ditë Xheneti do t’u afrohet besimtarëve të devotshëm, ndërsa Xhehenemi do t’u...

A është Kurani libër për popujt e lashtë?

Shkruan: Enes Karić Edhe diku tjetër në këto rreshta, kemi theksuar se nuk është e vlefshme të përdoret shprehja ‘Libër i të vdekurve’ për Kuranin, dhe gjithashtu, as edhe për Biblën. As Biblën, as Kuranin nuk mund ta...

Ilo Mitko Qafëzezi dhe përkthimi i parë i pjesshëm i Kur’anit në shqip

Azmir Jusufi (PHDc), Prizren Kur’ani është bazë themelore e fesë, kulturës e qytetërimit islam dhe, si i tillë, është faktor themelor që bashkon Botën Isla­me në të gjitha fushat e jetës, andaj nuk është e...

Çfarë përmban Kur’ani fisnik?

1. Kur’ani fisnik i informon njerëzit për ekzistencën e All-llahut, për njëshmërinë, madhërinë, gjithëfuqinë dhe urtësinë e Tij. E tërë kjo bëhet në atë mënyrë që lë ndër hije poezinë dhe filozofinë botërore.

Zgjidhjet kuranore për problemet e sotme

Ekzistojnë katër probleme madhore, të cilat janë të përhapura sot tek njerëzit, dhe në Kuran janë të specifikuara zgjidhjet e tyre: 1 - Nëse jeni të sprovuar me pasione, rishikojeni rregullsinë dhe korrektësinë tuaj në kryerjen e...
- Reklamë -

Më të rejat

Nëse do të pyesim se a ka dikush që e pështynë Qabenë, të gjithë do të thoshin “Zoti na ruajtë!”

Mirëpo, nderi i muslimanëve po pështyhet çdo ditë, po shkelet me këmbë dhe po goditet me kazmë, ndërsa...
- Reklamë -

Parashenjat e Kijametit, të cilat po i shikojmë në televizor

Ali ibn Ebi Talibi (r.a.), ka thënë: "Pejgamberi (savs) na e fali namazin e sabahut, dhe kur e përfundoi namazin, një njeri...

Ju bëheni ngadhënjyes kur filloni plagët t’i ktheni në burim fuqie!

Ngadhënjyes bëhesh kur fillon plagët t'i kthesh në burim fuqie, kur e kupton se vetë-keqardhja pas lëndimit nuk vlen aspak.

Falja a namazit gjatë udhëtimit me autobus

Esselamu alejkum! Një mik i imi më kërkoi që t’ua parashtroj dy pyetje në lidhje me rregullat fetare gjersa haxhiu udhëton për në haxh me autobus.

Udhëzimi më i mirë për të jetuar

Enes ibn Malik transmeton se një beduin erdhi në xhami dhe pasi që u përshëndet, i Dërguari i Allahut, s.a.v.s., e pyeti:...