Kur'an

Ligjërimi i shajtanit përpara banorëve të xhehennemit

Kur çështja e ndarjes së xhennetlive prej xhehennemilive të jetë përfunduar dhe kur fatet e njerëzve të jenë caktuar, atëherë do të ngritet Iblisi, kryedjalli, dhe do të mbajë një fjalim përpara xhehennemlive, të cilëve ai vetë do t’ju prijë...

Pse sot Kurani nuk ka efekt të njëjtë?

Është e mundur që njerëzit, muslimanët ta kenë Kuranin por të mos i shfrytëzojnë përparësitë, udhëzimet dhe begatitë që vijnë me Kuranin. Arsyeja pse sot Kurani nuk e ka të njëjtin efekt, asgjë nuk...

Disa cilësi të Muhamedit a.s. të përmendura në Kur’an

Ajni Sinani 1. Allahu e ka përmendur emrin e tij të nderuar së bashku me emrin e Vet, në pafillishmërinë e amshuar dhe e ka qëndisur në Levhi Mahfudh duke e shkruar atë mbi Arsh, mbi...

Definicioni i Kur’anit sipas Usuli-Fikhut

Dr. Vehbetu Zuhejli Ndonjëherë thuhet: S’ka nevojë të jepet definicioni i Kur’anit, sepse çdo njeri e di saktësisht çka është Kur’ani, i përbërë prej ajeteve dhe sureve që janë të njohura. Por, definicioni...

Për këtë ajet kur’anor hz. Omeri ra për toke dhe tre ditë nuk doli nga shtëia

Një ditë prej ditësh, hz. Omeri, e lexoi ajetin e Kur'anit fisnik, i cili e bëri që të bie pa ndjenja dhe pavetëdije. Tre ditë me radhë nuk doli nga shtëpia dhe vetëm kishte qarë. Njërëzit duke...

Bintu Shati: Supremacia e Kur’anit

Stili i shprehjes kuranore nuk e lë askënd indiferent, dhe sa më thellë që të hyhet në sekretet e stilistikës së tij, magjepsja është më e madhe. Kur komentuesi gjuhëtar shpjegon se fjala "es-samed" tregon një shkëmb...

Mrekullia numerike e sures Jusuf

Sureja Jusuf paraqet një nga mrekullitë e Kur’anit se ai, në të vërtetë, është me burim hyjnor dhe fjalë e Allahut xh.sh. Nëse do t’i ktheheshim pak kësaj sureje, do shihnim se vendi dhe...

Mësojeni suren që ju ndihmon të mos e ndjeni varfërinë

Kush e lexon suren Vakia pas akshamit, nuk do ta ndjejë varfërinë sepse Allahu i Madhërishëm do ta shpërblej me nafakë të bollshme. Për vlerën e sures El-Vakia janë regjistruar dy transmetime:

Tregimi kur’anor për suksesin në këtë botë dhe në botën e ardhshme

Surja Jusuf është shpallur në Mekë, vitin e 10-të pas misionit pejgamberik të Muhamedit (savs), dhe ai vit në historinë islame quhet "viti i dëshpërimit’, sepse në atë vit vdiq bashkëshortja e Pejgamberit (savs), hz. Hatixhja (r.a.), e cila që...

Shkaku për t’u përgëzuar me Xhenet

Në suren Shuara thuhet: “Në Ditën, kur askujt nuk do t’i bëjë dobi as pasuria, as fëmijët, përveç atij që vjen me zemër të pastër tek Allahu!”, “Atë ditë Xheneti do t’u afrohet besimtarëve të devotshëm, ndërsa Xhehenemi do t’u...
- Reklamë -

Më të rejat

Thelbi i detyrës së imamit

HUTBEJA JUBILARE PËR 10 VJETORIN E XHAMISË Çdo falënderim i përket Allahut të Plotfuqishëm, Salavati...
- Reklamë -

Xhamia e Kembrixhit, xhamia e parë eko-miqësore në Evropë

Xhamia Qendrore e Kembrixhit në Britani të Madhe, hapjen e së cilës do ta bëjë presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdoğan, përveç...

Gjermani, evakuohet xhamia për shkak të alarmit për bombë

Xhamia Yavuz Sultan Selim në Manheim të Gjermanisë është evakuuar për shkak të një alarmi për bombë, raporton Anadolu Agency (AA).

Erdoğan: Nuk mund t’i vendosni në një vend terrorizmin dhe Islamin

Presidenti i Republikës së Turqisë, Recep Tayyip Erdoğan, ka thënë se muslimani nuk mund të jetë terrorist dhe se Islami nuk prodhon...

Myslimanët në Singapor

Rregullimi shtetëror dhe popullsia Në gjuhën sanskrishte "Singapura" do të thotë "Qyteti i luanit". Me këtë emër, në ujdhesën...