Besim

Nuk mjaftojnë vetëm fjalët për të pasur atë që dëshirojmë

Një i ri shkoi tek mësuesi i tij shpirtërorë dhe i tha: “Mësuesi im, ti më ke këshilluar që gjithmonë në mendjen time të përsëris frazën: “Unë dua gëzimin në jetën time!” Këtë fjalë...

Të ruajmë dinjitetin e birit të Ademit

Shumë herë kemi dëgjuar se Islami është fe e cila ka për qëllim ta mbroj njeriun dhe njerëzimin.  Mirëpo çka në fakt do të thotë kjo? Qëllimi është që në radhë të parë të forcohet natyra njerëzore...

Bindjuni Allahut, Ai kurrë nuk do t’ju braktisë!

(tregim këshillues) Në librin e tij “El-Ferexhu ba'desh-shiddeti” (Çlirimi pas fatkeqësisë), Et-Tenuhi citon një transmetim nga Ibrahim et-Tejmi, i cili ka thënë: “Kam qenë i burgosur dhe i vendosur në një qeli...

Vlera e lutjes së Junusit a.s (lutja për situata të vështira)

Këtu do ta përkujtojmë Junusin a.s të cilin Allahu i Madhërishëm e dërgoi si pejgamber tek populli i tij, për t’i thirrur të besojnë Allahun dhe ta pranojnë fenë e Tij, ndërsa ata e përgënjeshtruan. Atëherë Junusi...

Paraja dhe kaderi (caktimi) i Allahut

“Sikur Allahu t’i furnizonte me sasi të mëdha robërit e Vet, ata do të tërboheshin në Tokë, por Ai u jep në atë masë sa dëshiron, sepse, Ai i njeh mirë dhe i sheh robërit e Vet.” (esh Shura, 27)

Dashuria e Allahut ndaj jush

Nëse Allahu është me ju, kush mund t’ju dëmtojë?!Por nëse është kundër jush, atëherë kush mund t’ju mbrojë?!Nëse ju e fitoni dashurinë e Allahut, çfarë mund të humbisni? Me siguri asgjë!Por nëse e humbisni dashurinë e Allahut, çfarë ju mbetet? Me...

Veçoritë thelbësore të njeriut sipas islamit

Rejhan Neziri Fillimisht, Kur’ani fisnik na e shfaq pozitën kozmike të njeriut në këtë univers, duke theksuar se njeriu është caktuar në tokë nga ana e Krijuesit si një halif – mëkëmbës, detyra kryesore...

Ai e ngjall tokën pas vdekjes së saj

Në një dua të të Dërguarit të Allahut salAllahu alejhi ue sel-lem thuhet se e ka lutur Allahun që Kur’anin ta bëjë pranverë të zemrës së tij. Kur’ani është Fjala e Allahut e cila ka mundësi ta ringjallë zemrën e...

Mesazhet e israsë dhe miraxhit

Falënderimi i takon Allahut të Plotfuqishëm, Zotit të të gjitha botëve, i Cili i shpërblen robërit e Tij sipas shkallës së imanit të tyre. Salavati dhe selami, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi Pejgamberin Muhamed (savs), i cili...

Kush mbështetet në Allahun, ai do ta ruajë dhe shpëtojë, edhe nëse gjendet në barkun e peshkut

Këto janë disa reflektime mbi mrekullitë e krijimit të Allahut, mbi caktimin e Tij, dhe mbi fuqinë e pakufishme dhe mëshirën e Tij, në tregimin për pejgamberin e Zotit, Junusin (a.s.), kur atë e gëlltiti balena, si dhe mbi atë...
- Reklamë -

Më të rejat

Mos e shkatërroni rininë tuaj me përtaci, por lexoni libra dhe arsimohuni!

Sa njerëz sot lexojnë libra për të mësuar diçka? Fatkeqësisht, shumica e njerëzve (dhe në...
- Reklamë -

Presidenti Erdogan thirrje vendeve turqishfolëse: Të përgatitemi për post-pandeminë

Presidenti Rexhep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdoğan) mori pjesë në Samitin e Jashtëzakonshëm të Liderëve të Këshillit të Bashkëpunimit të Vendeve Turqishtfolëse...

Pse njerëzit dështojnë në qëllimet e tyre?

Nuk kanë guxim që ëndrrat t’i bëjnë realitet Derisa janë në botën e ideve gjithçka u duket e lehtë,...

Është koha t’i kthehemi Zotit

Sprovat e ndryshme qe godasin njeriun mund të jenë moment i vecantë i forcimit të lidhjes sonë me Zotin, duke filluar nga...

Kur’ani në kohë sprovash dhe si ta lexojmë sot atë

 “Sikur Ne ta zbritnim këtë Kur'an mbi ndonjë kodër, do ta shihje atë të strukur e të çarë prej frikës nga All-llahu. Këta janë...