Besim

Kur del njeriu nga feja?

“Robi nuk del nga besimi veçse kur i mohon gjërat që e kanë bërë besimtar.” Komenti: Kufri dhe besimi janë në kundërshtim me njëri-tjetrin. Nëse njeriu bën një mëkat...

Kënaqësia është burim fuqie për njeriun

Të kënaqesh me atë që të është dhënë nuk do të thotë se je i dobët dhe i pafuqishëm, ashtu sic mendojnë shumë nga njerëzit dritëshkurtër. Përkundrazi, të jesh i kënaqur me atë që të është...

Gjashtë kushtet e imanit-besimit

Islami në kupimin e tij të përgjithshëm do të thotë se njeriu duhet të adhurojë vetëm Allahun dhe të largohet nga idhujtaria. Ai do të thotë nënshtrim dhe bindje e plotë ndaj  urdhëresave të Allahut. Allahu i...

Grindjet dhe përçarjet e shkatërrojnë fenë, kurse pajtimi është opsioni më i mirë

Pavarësisht që të gjithë njerëzit kanë prejardhje nga një nënë dhe një baba, ata ndryshojnë nga njëri-tjetri për sa i përket arsyes dhe intelektit, ambicies dhe dëshirës, ​​si dhe natyrës dhe aftësive personale. Për shkak të gjitha këtyre, njerëzit ndaj...

Asnjëherë mos harroni se premtimi i Allahut është i vërtetë

Dijeni se premtimi i Allahut është i vërtetë. Kur Allahu ju premton se do të kujdeset për ju, atëherë juve mund të ju hedhin në lumë si foshnjë e porsalindur, por Allahu do t'ju mbrojë.

Pikëllimi dhe mbajtja zi për hz. Husejnin, ndërmejt të lejuarës dhe të ndaluarës

Sunitët e çmojnë jashtëzakonisht ehli-bejtin në përgjithësi dhe hz. Husejnin në veçanti, ashtu siç e kërkon suneti i Muhamedit (a.s.), sikur që edhe shpjegohet në hyrje të këtij libri. Prandaj, sunitët masakrën në Kerbela e konsiderojnë si një nga tragjeditë...

Nëse Allahu është me ne, atëherë ku janë problemet tona!?

Të dashurit e mi, ne jemi të gatshëm t'i ankohemi njëri-tjetrit me orë të tëra, ndërsa mes nesh dhe Allahut ka një zbrazëti. Tjetërsimi dhe zbrazëtia janë midis nesh dhe Allahut. Në vend se të bëjmë një orë ankesë te...

Mos e harro Zotin, sepse Ai nuk të harroi ty!

Në emër të Allahut- Mëshiruesit, Mëshiruesit. Të respektuar lexues! Duke e pasur parasysh se çdo gjë e cila ekziston, sado e madhe që të jetë apo sado e...

Pikëpamja e Imam Maturidiut në lidhje me Exhelin

Ehlu’s-sunneti kanë thënë: i mbyturi (المقتول) vdes sipas afatit të përcaktuar të jetës së tij (exhelihi), dhe ai nuk ka exhel tjetër përpos një exheli. Mbytja (المقتول) është veprim i mbytësit, i cili e ka kryer aktin...

Sahabët në akaidin e medh’hebit hanefi

Më i miri i umetit është Ebu Bekri, pastaj Omeri, pastaj Othmani, pastaj Aliu, kënaqësia e Allahut qoftë mbi të gjithë. Pastaj pjesa e ngelur e dhjetë të përgëzuarve, pastaj pjesa tjetër e sahabëve...
- Reklamë -

Më të rejat

Nëse do të pyesim se a ka dikush që e pështynë Qabenë, të gjithë do të thoshin “Zoti na ruajtë!”

Mirëpo, nderi i muslimanëve po pështyhet çdo ditë, po shkelet me këmbë dhe po goditet me kazmë, ndërsa...
- Reklamë -

Parashenjat e Kijametit, të cilat po i shikojmë në televizor

Ali ibn Ebi Talibi (r.a.), ka thënë: "Pejgamberi (savs) na e fali namazin e sabahut, dhe kur e përfundoi namazin, një njeri...

Ju bëheni ngadhënjyes kur filloni plagët t’i ktheni në burim fuqie!

Ngadhënjyes bëhesh kur fillon plagët t'i kthesh në burim fuqie, kur e kupton se vetë-keqardhja pas lëndimit nuk vlen aspak.

Falja a namazit gjatë udhëtimit me autobus

Esselamu alejkum! Një mik i imi më kërkoi që t’ua parashtroj dy pyetje në lidhje me rregullat fetare gjersa haxhiu udhëton për në haxh me autobus.

Udhëzimi më i mirë për të jetuar

Enes ibn Malik transmeton se një beduin erdhi në xhami dhe pasi që u përshëndet, i Dërguari i Allahut, s.a.v.s., e pyeti:...