Besim

Mbi popullimin e Tokës para Ademit alejhisselam

Samir B. Hyrje بسم الله الرحمن الرحيم “ ... çdo send e krijoi Ai, dhe është më i dijshmi për të gjitha sendet e krijuara.”(El-En’am, 101.) “... mirëpo, që të gjithë do...

Pikëpamja islame për botën

“Zoti ynë! Na jep të mira në këtë botë dhe në botën tjetër, dhe na shpëto nga ndëshkimi i zjarrit!” Këtë hadith e transmetojnë dy imamët kryesor të hadithit që janë të njohur si “shejhan”,...

Llojet e imanit

E, besimtarë të vërtetë janë vetëm ata, të të cilëve kur përmendet All-llahu u rrëqethen zemrat e tyre, të cilëve kur u lexohen ajetet e Tij u shtohet besimi, dhe që janë të mbështetur vetëm te Zoti i tyre.(El-Enfal 2)

Injorimi i fesë krijon zili dhe urrejtje mes njerëzve

Allahu i Plotfuqishëm ka shpallur në Kuran: “Dhe prej atyre që thanë: “Jemi të krishterë”, kemi marrë premtimin e tyre, por edhe këta kanë harruar një pjesë nga ato që janë këshilluar, prandaj ua shtiem armiqësinë...

Fuqia e besimtarit është në zemër dhe jo në trup

Kur qëndrojmë për një kohë të gjatë për ta bërë një punë të dynjasë, trupi ynë e duron atë pa ndonjë vështirësi të madhe, por kur e falim namazin, atëherë i lexojmë suret më të shkurtra nga Kurani, edhe pse...

Allahu është i butë dhe i mëshirshëm, dhe i do të butët dhe të mëshirshmit

Allahu është i Butë dhe i Mëshirshëm, dhe Ai i do të butët dhe të mëshirshmit. Edhe në xhenet hyhet vetëm me mëshirën e Tij. Allahu i Plotfuqishëm, së pari do t’i mëshirojë ata që janë të mëshirshëm. Vetëm le...

Shehadeti – thelbi i jetës së muslimanit

Dr. Ajni Sinani “Vallë, a nuk e sheh se si Allahu e përqas fjalën e mirë me pemën e mirë, e cila rrënjën e ka të fortë në tokë, kurse degët nga qielli? Me lejen e...

Asgjë nuk ndodh pa dijen dhe vullnetin e Allahut, prandaj le të qetësohemi !

Dr. Muhamed Ratib en-Nabulsi Fatkeqësinë e cila e ka goditur njerëzimin mund të përmbledhim në disa këshilla dhe mesazhe si vijon: - Asgjë nuk mundet dhe nuk do të ndodhë pa dijen dhe vullnetin...

Nuk mjaftojnë vetëm fjalët për të pasur atë që dëshirojmë

Një i ri shkoi tek mësuesi i tij shpirtërorë dhe i tha: “Mësuesi im, ti më ke këshilluar që gjithmonë në mendjen time të përsëris frazën: “Unë dua gëzimin në jetën time!” Këtë fjalë...

Të ruajmë dinjitetin e birit të Ademit

Shumë herë kemi dëgjuar se Islami është fe e cila ka për qëllim ta mbroj njeriun dhe njerëzimin.  Mirëpo çka në fakt do të thotë kjo? Qëllimi është që në radhë të parë të forcohet natyra njerëzore...
- Reklamë -

Më të rejat

Nuk mund të jetë sundimtari yni, ai që i poshtëron barinjtë tanë

Tregohet se udhëheqësi (sundimtari) i një fisi e kishte arrestuar një burrë nga një fis tjetër, kështu që fisi...

Iblisi dhe metodat e tij për mashtrimin e njeriut

Iblisi është emër personal i shejtanit, djallit, armikut më të madh të njeriut. Në origjinal emri Iblis vjen nga folja arabe "eblese" me kuptime...

“Furkan” – Shqisa e gjashtë për besimtarin

Shkenca na mëson se njeriu ka pesë shqisa me ndihmën e së cilave ndjenë, e njeh dhe mëson për botën e cila e...

Tregim këshillues: Një model i lutjes për bashkëshortin

Një burrë goditi gruan e tij dhe ajo ndërsa qante tha: Unë do të shkoj të ankohem për ty!

Puna është nga ne, kurse rezultati është nga Allahu

Falënderimi i takon Allahut, Zotit të të gjitha botëve. Dërgojmë salavat dhe selam mbi të Dërguarin e fundit të Allahut, Muhamedin (savs), mbi shokët...