Besim

Llojet e imanit

E, besimtarë të vërtetë janë vetëm ata, të të cilëve kur përmendet All-llahu u rrëqethen zemrat e tyre, të cilëve kur u lexohen ajetet e Tij u shtohet besimi, dhe që janë të mbështetur vetëm te Zoti i tyre.(El-Enfal 2)

Injorimi i fesë krijon zili dhe urrejtje mes njerëzve

Allahu i Plotfuqishëm ka shpallur në Kuran: “Dhe prej atyre që thanë: “Jemi të krishterë”, kemi marrë premtimin e tyre, por edhe këta kanë harruar një pjesë nga ato që janë këshilluar, prandaj ua shtiem armiqësinë...

Fuqia e besimtarit është në zemër dhe jo në trup

Kur qëndrojmë për një kohë të gjatë për ta bërë një punë të dynjasë, trupi ynë e duron atë pa ndonjë vështirësi të madhe, por kur e falim namazin, atëherë i lexojmë suret më të shkurtra nga Kurani, edhe pse...

Allahu është i butë dhe i mëshirshëm, dhe i do të butët dhe të mëshirshmit

Allahu është i Butë dhe i Mëshirshëm, dhe Ai i do të butët dhe të mëshirshmit. Edhe në xhenet hyhet vetëm me mëshirën e Tij. Allahu i Plotfuqishëm, së pari do t’i mëshirojë ata që janë të mëshirshëm. Vetëm le...

Shehadeti – thelbi i jetës së muslimanit

Dr. Ajni Sinani “Vallë, a nuk e sheh se si Allahu e përqas fjalën e mirë me pemën e mirë, e cila rrënjën e ka të fortë në tokë, kurse degët nga qielli? Me lejen e...

Asgjë nuk ndodh pa dijen dhe vullnetin e Allahut, prandaj le të qetësohemi !

Dr. Muhamed Ratib en-Nabulsi Fatkeqësinë e cila e ka goditur njerëzimin mund të përmbledhim në disa këshilla dhe mesazhe si vijon: - Asgjë nuk mundet dhe nuk do të ndodhë pa dijen dhe vullnetin...

Nuk mjaftojnë vetëm fjalët për të pasur atë që dëshirojmë

Një i ri shkoi tek mësuesi i tij shpirtërorë dhe i tha: “Mësuesi im, ti më ke këshilluar që gjithmonë në mendjen time të përsëris frazën: “Unë dua gëzimin në jetën time!” Këtë fjalë...

Të ruajmë dinjitetin e birit të Ademit

Shumë herë kemi dëgjuar se Islami është fe e cila ka për qëllim ta mbroj njeriun dhe njerëzimin.  Mirëpo çka në fakt do të thotë kjo? Qëllimi është që në radhë të parë të forcohet natyra njerëzore...

Bindjuni Allahut, Ai kurrë nuk do t’ju braktisë!

(tregim këshillues) Në librin e tij “El-Ferexhu ba'desh-shiddeti” (Çlirimi pas fatkeqësisë), Et-Tenuhi citon një transmetim nga Ibrahim et-Tejmi, i cili ka thënë: “Kam qenë i burgosur dhe i vendosur në një qeli...

Vlera e lutjes së Junusit a.s (lutja për situata të vështira)

Këtu do ta përkujtojmë Junusin a.s të cilin Allahu i Madhërishëm e dërgoi si pejgamber tek populli i tij, për t’i thirrur të besojnë Allahun dhe ta pranojnë fenë e Tij, ndërsa ata e përgënjeshtruan. Atëherë Junusi...
- Reklamë -

Më të rejat

Muslimanët në Greqi: halli ynë pasi Aja Sofia u rikthye xhami

Pas rihapjes së Hagia Sophia-s në Stamboll si xhami, muslimanët në Athinë kanë frikë se hapja e...
- Reklamë -

Trashëgimia e Pejgamberit s.a.v.s

Duke ecur rrugëve të Medinës Ebu Hurejre (r.a.) vrapoi në tregun e Medines dhe me entuziazëm bërtiti: “Nxitoni në xhami, atje po ndahet trashëgimia...

Vandalizimi i xhamisë Osmane të shekullit të 16-të në Greqi

Një grup i paidentifikuar njerëzish në qytetin grek Trikala të martën e sulmuan një xhami historike me gurë të periudhës osmane e ndërtuar në...

Lypësi dhe sëndëku i vjetër

Një lypës, i varfër, me vite të tëra qëndronte ulur mbi një sënduk të vjetër në fund të rrugës, duke lypur.Një ditë,...

Çka është dynjaja në krahasim Ahiretin?

Në një rast Pejgamberi (savs), ua mbajti një fjalim shokëve të tij, dhe kur dielli ishte gati për të perënduar, pothuajse ishte duke dalë...