Fragmente

Iblisi dhe metodat e tij për mashtrimin e njeriut

Iblisi është emër personal i shejtanit, djallit, armikut më të madh të njeriut. Në origjinal emri Iblis vjen nga folja arabe "eblese" me kuptime të ndryshme. Eblese në thelb do të thotë: të tërhiqesh në vete, të jesh i trishtuar,...

Ibn Sina dhe nxënësi i tij

Ibni Sinasë (Avecenes) i drejtohet një nxënës i tij e i thotë:"Pse nuk e shpallë veten profet? Ne do të vazhdojmë t’i zbatojmë mësimet dhe traditat tua, sikurse i zbatojnë ithtarët e ndonjë profeti!" Në atë rast...

Afirmoje të vërtetën dhe ndihmoju atyre që ju është bërë padrejtësi

Dr. Šefik Kurdić Le ta shfrytëzojmë rastin që të vërtetën ta afirmojmë, kurse gënjeshtrën dhe të pavërtetën ta zhvlerësojmë. Njerëzit e mençur kanë thënë: Përmbahuni të vërtetës dhe sinqeritetit! Kurdoherë që mendoni se...

Pesë llojetë namazfalësve

Ibnul-Kajjim el-Xhevzij ka thënë: “Janë 5 (pesë) lloje të namazfalësve: 1. Ai i cili e fal namazin por vetvetes i bën zullum, sepse nuk i kushton rëndësi as abdesit as namazit, as kohës së tij dhe as...

“Shkoni, jeni të lirë dhe ua kam falur!”

O njerëz, mos pritni ndihmë nga All-llahu xh.sh. që Ai, armiqve tuaj të hapur dhe të fshehtë, t’ua shkatërrojë jetët e tyre, karrierën dhe lumturinë, etj. Jo, assesi. Luteni All-llahun xh.sh. që si fitore...

Do të jesh me atë që e do

O ti shpirt i bindur plotësisht!  Kthehu te Zoti yt i vetëkënaqur e i pranuar!  Hyn në turmën e robërve të Mi!  Dhe hyn në xhennetin Tim.  (El-Fedžr, 27) Transmetohet se Mesruki ka thënë: “Shokët e Pejgamberit a.s. thanë:...

Nuk ka gurë që nuk do të kishte qarë

Një djalosh i ri shkoi tek i Dërguari i Allahut s.a.v.s dhe iu ankua se babai i tij e vjedh. I Dërguari i Allahut s.a.v.s. kërkoi që prindi i tij të vij tek ai. Kur plaku arriti...

Pranoje jetën ashtu siç është, do të jesh më i lumturi

Një ditë mësuesi e pyeti  nxënësin e tij se çfarë është ajo që po e mundon: “Varfëria ime. Jetoj në një varfri të tillë sa që nuk mund të mësoj, e as të lutem”...

Jeta është shumë e shkurtër dhe nuk meriton urrejtje…

Jeta është shumë e shkurtër dhe nuk meriton urrejtje, zili, armiqësi dhe ndërprerje të lidhjeve familjare dhe vëllazërore! Qëndroni fuqishëm afër atyre që i doni, shprehni dashuri ndaj tyre publikisht, falni gabimet e tyre, sepse mund...

Mirënjohja për mirësitë e shumta

Transmeton Aisheja r.a. se i Dërguari i Allahut s.a.v.s. falej natën derisa këmbët i ënjtshin. Ajo e pyeste: "O i Dërguari i Allahut, përse lodhesh aq shumë? Allahu të ka ruajtur nga gabimet? Ndërsa i Dërguari i Allahut s.a.v.s. i...
- Reklamë -

Më të rejat

Dashuria e Pejgamberit s.a.v.s për njerëzimin

“Nuk jam dërguar të mallkoj, por jam dërguar si mëshirë për të gjitha botët.” Kurani...

Përse e ngremë zërin kur zemërohemi?

Profesori vërejti se një grup studentësh bërtisnin ndaj njëri tjetrit gjatë një debati mes tyre. U afrua dhe i pyeti: "Përse njerëzit ngrenë zërin...

Lexoni se çka i ka shkruar Allahut Merjemja e vogël!

(Mundohuni të mos qani në dëshirën e kësaj vajze) U zgjova herët, si zakonisht… edhe pse sot e kam ditë...

Ai ishte i Derguari i Zotit

Alija Izetbegovic Si sot, para më shumë se 14 shekujsh ka lindur Profeti i Islamit, Pejgamberi ynë, Muhamedi a.s.Jemi...

Brishtësia intelektuale midis lirisë së mendimit dhe mënyrës së të shprehurit

Nehat Ismaili Liria e të menduarit dhe shprehurit është vlerë e padiskutueshme që shenjtërohet nga të gjithë por në disa momente keqinterpretohet...