Religjion

Nuk mund të jetë sundimtari yni, ai që i poshtëron barinjtë tanë

Tregohet se udhëheqësi (sundimtari) i një fisi e kishte arrestuar një burrë nga një fis tjetër, kështu që fisi i tij kishte ardhur me personalitetet dhe princat e tyre për të ndërmjetësuar për të. Kur sundimtari kishte parë se sa...

Iblisi dhe metodat e tij për mashtrimin e njeriut

Iblisi është emër personal i shejtanit, djallit, armikut më të madh të njeriut. Në origjinal emri Iblis vjen nga folja arabe "eblese" me kuptime të ndryshme. Eblese në thelb do të thotë: të tërhiqesh në vete, të jesh i trishtuar,...

“Furkan” – Shqisa e gjashtë për besimtarin

Shkenca na mëson se njeriu ka pesë shqisa me ndihmën e së cilave ndjenë, e njeh dhe mëson për botën e cila e  rrethon. Për këto shqisa mësohet që nga shkolla fillore. Kurani i përmend këto shqisa dhe na...

Tregim këshillues: Një model i lutjes për bashkëshortin

Një burrë goditi gruan e tij dhe ajo ndërsa qante tha: Unë do të shkoj të ankohem për ty! Ai u përgjigj: E kush tha që unë do të të lë të dalësh jashtë?!

Puna është nga ne, kurse rezultati është nga Allahu

Falënderimi i takon Allahut, Zotit të të gjitha botëve. Dërgojmë salavat dhe selam mbi të Dërguarin e fundit të Allahut, Muhamedin (savs), mbi shokët e tij, mbi familjen e tij dhe mbi të gjithë ata që kanë jetuar dhe kanë...

Fjalimi juaj është ilaç, kurse veprat tuaja janë sëmundje

Transmetohet se Isai (a.s.), atyre dijetarëve të cilët nuk kishin vepruar sipas diturisë të tyre, u kishte thënë: “O dijetarë, ju jeni si oleandra, bukuria e luleve të saj e ngjall admirimin e vëzhguesit,...

Mos merr për të vogël asnjë mëkat!

Falënderimet i takojnë Allahut ndërsa përshëndetjet qofshin mbi zotëriun tonë, Muhammed Mustafanë, familjen, shokët dhe tërë pasuesit e tij. Transmetojnë Buhariu ne Sahihun e tij dhe Imam Ahmedi ne Musnedin e tij nga Ebu...

Jeta si ibadet (adhurim)

Falënderimet janë për Allahun e Madhërishëm, Zotin tonë të Cilin e falënderojmë dhe prej Tij ndihmë, falje dhe udhëzim kërkojmë. Atë njeri të cilin e drejton Allahu askush nuk mundet ta humbasë, ndërsa atë njeri që humbët rrugën dhe veten...

Disa këshilla të Ibn Arabiut

- Para se gjithash je i obliguar ta fitosh kafshatën me hallall. Kjo është themel i besimit dhe sheriatit. - Mundohuni të mos bëheni barrë për askënd dhe mos kërkoni mëshirë nga askush. Për njeriun nga mëkatet...

A e bëni ndonjëherë “sexhden” e falënderimit?

Krahas sexhdeve të namazit, sehvi sexhdes dhe sexhdes së leximit, në traditën e pejgamberit a.s ekzistonin edhe të ashtuquajturat sexhde falënderimi. Sexhdeja e falënderimit është e pëlqyer të bëhet kur na largohet ndonjë fatkeqësi apo kur na...
- Reklamë -

Më të rejat

Nuk mund të jetë sundimtari yni, ai që i poshtëron barinjtë tanë

Tregohet se udhëheqësi (sundimtari) i një fisi e kishte arrestuar një burrë nga një fis tjetër, kështu që fisi...

Iblisi dhe metodat e tij për mashtrimin e njeriut

Iblisi është emër personal i shejtanit, djallit, armikut më të madh të njeriut. Në origjinal emri Iblis vjen nga folja arabe "eblese" me kuptime...

“Furkan” – Shqisa e gjashtë për besimtarin

Shkenca na mëson se njeriu ka pesë shqisa me ndihmën e së cilave ndjenë, e njeh dhe mëson për botën e cila e...

Tregim këshillues: Një model i lutjes për bashkëshortin

Një burrë goditi gruan e tij dhe ajo ndërsa qante tha: Unë do të shkoj të ankohem për ty!

Puna është nga ne, kurse rezultati është nga Allahu

Falënderimi i takon Allahut, Zotit të të gjitha botëve. Dërgojmë salavat dhe selam mbi të Dërguarin e fundit të Allahut, Muhamedin (savs), mbi shokët...