Pyetje dhe përgjigje

Falja a namazit gjatë udhëtimit me autobus

Esselamu alejkum! Një mik i imi më kërkoi që t’ua parashtroj dy pyetje në lidhje me rregullat fetare gjersa haxhiu udhëton për në haxh me autobus.

Qëndrimi i sheriatit mbi pagesën e kompensimit për raste të vdekjes në aksident automobilistik

PYETJE: Selam alejkum. Prindërit e mi e kanë humbur jetën (Allahu i mëshiroftë) në një aksident automobilistik duke ecur si këmbësor. Unë kam të drejtë në kompensim, d.m.th. kompensim për dhimbje shpirtërore nga...

Pagesa e tatimit me para të kamatës

Pyetja: A lejohet që me para të kamatës të paguhet tatimi në qarkullim me rastin e shitblerjes së pronës së paluajtshme? Paraja për një periudhë të caktuar ka qenë në llogarinë bankare. Me rastin...

A duhet të mbyllen dyert e xhamisë?

Cili është qëndrimi fetar në lidhje me mbylljen e dyerve të xhamisë gjatë ditës dhe natës? Përgjigjja: Është e papëlqyeshme që të mbyllen dyert e xhamisë, sepse një gjë e tillë mund t’i...

A është homoseksuali jobesimtar?

Mund të ndodhë që të vijë në xhami për namaz një person, i cili është i prirur për mëkatin e përmendur, siç mund të ndodh që në xhami të vijë edhe një person, i cili është i prirur të pijë...

A lejohet të jetohet në një shtet jomusliman?

Pyetje: Esselamu alejkum! A është mëkat për një musliman i cili vendos të jetojë në një shtet ku shumica e banorëve të tij janë jomusliman, gjegjësisht të krishterë? Përgjigjja:

Cilat lloje të ujërave mund t’i përdorim për pastrim?

Ujërat ndahen në dy grupe: 1. Ujra të pastra, ku bëjnë pjesë: uji i shiut, i borës, akullit, i lumit, i liqenit, i detit dhe uji që rrjedh edhe nëse mund të ketë...

A duhet lëvizur nga vendi pas faljes së namazit farz?

Përgjigjja është: Po, duhet të ndërrohet vendi, pasi kemi falur namazin farz. Për këtë kemi argument hadithin që e transmeton Muaviu r.a., ku thotë: “Vërtetë Pejgamberi a.s. na ka urdhëruar të mos vazhdohet namaz pas...

A lejohet të merret para me rastin e leximit të Kur’anit?

PYETJA: Esselamu alejkum! Unë për çdo vit gjatë ramazanit bëj porosi që t’i lexohet hatme babait tim të ndjerë (rahmetli) dhe për të paguaj kompensim. Mirëpo, kohët e fundit kam lexuar...

Qëndrimi i Islamit në lidhje me vetëvrasjen

Pyetja: Kam lexuar dhe dëgjuar ligjërata të ndryshme mbi vetëvrasësit, mirëpo kam hasur në interpretime të ndryshme. Konkretisht, në vendin tim një ditë u varr një djalosh 24 vjeçar, kështu që për përgatitjen e...
- Reklamë -

Më të rejat

Nëse do të pyesim se a ka dikush që e pështynë Qabenë, të gjithë do të thoshin “Zoti na ruajtë!”

Mirëpo, nderi i muslimanëve po pështyhet çdo ditë, po shkelet me këmbë dhe po goditet me kazmë, ndërsa...
- Reklamë -

Parashenjat e Kijametit, të cilat po i shikojmë në televizor

Ali ibn Ebi Talibi (r.a.), ka thënë: "Pejgamberi (savs) na e fali namazin e sabahut, dhe kur e përfundoi namazin, një njeri...

Ju bëheni ngadhënjyes kur filloni plagët t’i ktheni në burim fuqie!

Ngadhënjyes bëhesh kur fillon plagët t'i kthesh në burim fuqie, kur e kupton se vetë-keqardhja pas lëndimit nuk vlen aspak.

Falja a namazit gjatë udhëtimit me autobus

Esselamu alejkum! Një mik i imi më kërkoi që t’ua parashtroj dy pyetje në lidhje me rregullat fetare gjersa haxhiu udhëton për në haxh me autobus.

Udhëzimi më i mirë për të jetuar

Enes ibn Malik transmeton se një beduin erdhi në xhami dhe pasi që u përshëndet, i Dërguari i Allahut, s.a.v.s., e pyeti:...