Tregime

Nuk mund të jetë sundimtari yni, ai që i poshtëron barinjtë tanë

Tregohet se udhëheqësi (sundimtari) i një fisi e kishte arrestuar një burrë nga një fis tjetër, kështu që fisi i tij kishte ardhur me personalitetet dhe princat e tyre për të ndërmjetësuar për të. Kur sundimtari kishte parë se sa...

Tregim këshillues: Një model i lutjes për bashkëshortin

Një burrë goditi gruan e tij dhe ajo ndërsa qante tha: Unë do të shkoj të ankohem për ty! Ai u përgjigj: E kush tha që unë do të të lë të dalësh jashtë?!

Fjalimi juaj është ilaç, kurse veprat tuaja janë sëmundje

Transmetohet se Isai (a.s.), atyre dijetarëve të cilët nuk kishin vepruar sipas diturisë të tyre, u kishte thënë: “O dijetarë, ju jeni si oleandra, bukuria e luleve të saj e ngjall admirimin e vëzhguesit,...

Mos merr për të vogël asnjë mëkat!

Falënderimet i takojnë Allahut ndërsa përshëndetjet qofshin mbi zotëriun tonë, Muhammed Mustafanë, familjen, shokët dhe tërë pasuesit e tij. Transmetojnë Buhariu ne Sahihun e tij dhe Imam Ahmedi ne Musnedin e tij nga Ebu...

Ebu Xhehli, ja si ra në gropën që e bëri vetë

Një ditë Ebu Xhehli i përgatiti një kurth Pergamberit a.s. Hapi një gropë përpara shtëpisë së vet dhe e thërriti Pejgamberin për vizitë në shtëpinë e tij. Kur Pejgamberi a.s. po shkonte drejtë shtëpisë së Ebu Xhehlit...

Mëkati më i madh

Ky është një rrëfim nga koha e Musait a.s. tregohet se një grua erdhi tek musai a.s duke u penduar dhe i tha: “Kam bërë zina dhe mbeta shtatzënë, ndërsa kur fëmija lindi e vrava”.

Shembull i besnikërisë dhe dashurisë së burrit ndaj gruas së tij

Historiani i famshëm musliman El-Makrizi (1364-1442) në librin e tij Durerul-‘ukudil-feride, ka përmendur një anekdotë në lidhje me besnikërinë dhe dashurinë e ndërsjellë midis tij dhe gruas së tij. Në fakt, pasiqë vdiq gruaja e tij, ai shkroi: “Para se...

Ndoshta nuk do ta besoni, por

Nuk e di sa mund të më besoni, por nuk dua që të qëndrojë e fshehtë, prandaj vendosa ta ndaj me ju këtë ngjarje.Dje pasi përfundoi namazi dhe kur po dilja nga xhamia, vura re dy persona...

Nuk kam nevojë të jem gjykatës i njerëzve që e mbajnë amanetin

Në kohën e halifatit të Ebu Bekrit (r.a.), gjyqësori iu besua Omerit (r.a.). Pas një viti që mori përsipër këtë funksion përgjegjës, Omeri (r.a.), i kërkoi Ebu Bekrit (r.a.), që ta largonte nga ai funksion. Ebu Bekri...

Po çka do t’i them unë Allahut në Ditën e Gjykimit?

Raportohet se Abdullah ibn Omeri kishte hasur një shërbëtor (rob), i cili i ruante delet e zotërisë së tij. Ai deshi ta provonte besnikërinë dhe përgjegjësinë e tij, dhe e pyeti bariun: ‘A do të ma shesësh...
- Reklamë -

Më të rejat

Nuk mund të jetë sundimtari yni, ai që i poshtëron barinjtë tanë

Tregohet se udhëheqësi (sundimtari) i një fisi e kishte arrestuar një burrë nga një fis tjetër, kështu që fisi...

Iblisi dhe metodat e tij për mashtrimin e njeriut

Iblisi është emër personal i shejtanit, djallit, armikut më të madh të njeriut. Në origjinal emri Iblis vjen nga folja arabe "eblese" me kuptime...

“Furkan” – Shqisa e gjashtë për besimtarin

Shkenca na mëson se njeriu ka pesë shqisa me ndihmën e së cilave ndjenë, e njeh dhe mëson për botën e cila e...

Tregim këshillues: Një model i lutjes për bashkëshortin

Një burrë goditi gruan e tij dhe ajo ndërsa qante tha: Unë do të shkoj të ankohem për ty!

Puna është nga ne, kurse rezultati është nga Allahu

Falënderimi i takon Allahut, Zotit të të gjitha botëve. Dërgojmë salavat dhe selam mbi të Dërguarin e fundit të Allahut, Muhamedin (savs), mbi shokët...