Fikh

Aktualiteti i të drejtës islame në kohë dhe në hapësirë

Nexhat Ibrahimi Shqyrtim hyrës Brenda një shekulli Islami si fe e sistem jete u shtri prej Spanjës deri në Kinë dhe prej thellësisë së Af­ri­kës deri në pjesët kontinentale të Evropës...

Dhikri ‘rafal’ pas namazit (mjerisht!)

Begatitë të cilat na i ka dhuruar Allahu pasqyrohen në pasuri, shëndet, forcë…, kurse më e madhja nga të gjitha begatitë, është begatia e bindjes ndaj Allahut. Për të gjitha begatitë ne e falënderojmë Allahun pas çdo namazi, n falënderojmë...

Si të sillemi nësë duhet të falemi në shtëpi dhe kur në xhami nuk falet namazi me xhemat?

Kur mund të lëshohet namazi me xhemat në xhami? Mungesa në faljen e namazit me xhemat në xhami mund të arsyetohet me rastet vijuese: Për shkak të temperaturës së lartë ose të ftohtit;Nëse...

Disa nga ndalimet e Allahut në lidhje me namazin

I Dërguari i Allahut (savs) ka thënë: „Nuk ka asnjë njeri që bën gabim (mëkat), pastaj ngrihet, merr abedest, fal namaz dhe i lutet Allahut për falje, e që Allahu i Plotfuqishëm të mos e fal.“ (Ebu Davudi, Nesaiu)

Namazi i natës “i huaj apo një mik i afërt”?

Ekziston një pjesë e natës kur e gjithë bota ndryshohet. Gjatë ditës kaosi dominon jetën tonë. Obligimet në punë, në shkollë dhe familje marrin pjesën më të madhe të kujdesit tonë. Përveç kohës që e shfrytëzojmë për...

Nijeti dhe qëndrimi në namaz sipas medh’hebit hanefi

Nijeti është njëri nga gjashtë kushtet për vlefshmërinë e namazit, sepse në përgjithësi adhurimet nuk janë të vlefshme pa nijet. Imam Buhariu (hadithi nr.1) dhe imam Muslimi (1907) e regjistrojnë nga Omer ibn Hatabi r.a. se i...

Namazi dhe celulari, kush ka përparësi sot?

Më parë asnjëherë nuk është dëgjuar muzika në xhami, as që është thirrë ezani në WC, derisa njerëzit nuk u bënë të pakujdesshëm me telefonat e tyre. Sigurisht, u ka ndodhur që derisa falni namaz me xhemat...

Disa gabime të zakonshme në lidhje me Istiharen

Namazi i istihares është një nga shumë mirësitë e Allahut, ndihmë me të cilën forcojmë besimin në Të dhe marrim vendimet e rëndësishme jetësore. Për fat të keq një mirësi e tillë, ngel e pa shfrytëzuar, sepse...

Lojërat e Pokemonit janë kërcënim për besimin tonë

Janë shtuar dyshimet dhe akuzat si dhe janë drejtuar shigjetat kundër ‘Lojërave Pokemon’, të cilat në periudhën e fundit ia kanë marrë mendjen shumë të rinjve edhe disa të rriturve ... qarqet islamike dhe jo islamike kanë filluar të paralajmërojnë...

Kur duhet të jep selam xhematliu i cili falet pas imamit?

Për sa i përket dhënies selam të xhematliut, i cili falet pas imamit, në lidhje me këtë kanë ekzistuar mendime të ndryshme. Sipas dy nxënësve të Ebu Hanifes, xhematliu jep selam pas dhënies selam nga...
- Reklamë -

Më të rejat

Mos e shkatërroni rininë tuaj me përtaci, por lexoni libra dhe arsimohuni!

Sa njerëz sot lexojnë libra për të mësuar diçka? Fatkeqësisht, shumica e njerëzve (dhe në...
- Reklamë -

Presidenti Erdogan thirrje vendeve turqishfolëse: Të përgatitemi për post-pandeminë

Presidenti Rexhep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdoğan) mori pjesë në Samitin e Jashtëzakonshëm të Liderëve të Këshillit të Bashkëpunimit të Vendeve Turqishtfolëse...

Pse njerëzit dështojnë në qëllimet e tyre?

Nuk kanë guxim që ëndrrat t’i bëjnë realitet Derisa janë në botën e ideve gjithçka u duket e lehtë,...

Është koha t’i kthehemi Zotit

Sprovat e ndryshme qe godasin njeriun mund të jenë moment i vecantë i forcimit të lidhjes sonë me Zotin, duke filluar nga...

Kur’ani në kohë sprovash dhe si ta lexojmë sot atë

 “Sikur Ne ta zbritnim këtë Kur'an mbi ndonjë kodër, do ta shihje atë të strukur e të çarë prej frikës nga All-llahu. Këta janë...