Fikh

Anëtarësimi në shoqatat e gjuetarëve dhe gjuetia nga këndvështrimi islam

Anëtarësimi në shoqatat e gjuetarëve për hobi dhe argëtim të pastër është i ndaluar sipas Islamit. Dijetarët islamë kanë argumentuar njëzëri se gjuetia lejohet vetëm nëse ekziston nevoja reale për ushqim, veshje, mbathje, për zhdukjen e dëmtuesve ose...

Disa rregulla rreth abdesit

Për të qenë abdesti i rregullt duhet që: - Uji t’i përshkojë të gjitha pjesët që duhet të pastrohen; - Të laget mirë sipërfaqja e mjekrës së dendur (madhe); - Kujdes i...

Lëshimi me radhë i tre namazeve të xhumasë

Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim Namazi i xhumasë (d.m.th., në ditën e premte) është obligim personal (farz ajn) për secilin musliman moshërritur (përveç grave – shën. i përkth.). Kjo gjë është vërtetuar me Kur’an, Sunnet dhe Ixhma’ (konsensus...

Kushtet e mbulesës në islam

Mbulesa është një nga dhuntitë e Zotit dhuruar njeriut. Si në çdo gjë tjetër, Zoti e mësoi njeriun edhe për rolin dhe rëndësinë e veshjes dhe të mbulimit të avretit. Më poshtë kemi shënuar disa...

Cilat lloje të ujërave mund t’i përdorim për pastrim?

Ujërat ndahen në dy grupe: 1. Ujra të pastra, ku bëjnë pjesë: uji i shiut, i borës, akullit, i lumit, i liqenit, i detit dhe uji që rrjedh edhe nëse mund të ketë...

Disa rregulla esenciale për edukatën në xhami

Mufti Muhammed Teki Usmani Ja disa rregulla esenciale mbi të sjellit në xhami: 1. Ndërsa hyn në xhami me këmbë të djathtë thuaje duan (lutjen) në vazhdim: بِسْمِ اللَّهِِ،...

Përsërit fjalët e ezanit pas muezinit

Ezani është thirrja madhështore për namaz që lexohet çdo ditë nga pesë herë.  Ai dëgjohet në gjithë rruzullin tokësorë. Muezini nëpërmjet ezanit na përkujton se ka filluar koha e namazit dhe se është koha për njërin nga...

Disa çështje të namazit vetëm për gratë

Mufti Muhammed Teki Usmani Namazi i femrave Mënyra e faljes së namazit për gra dallon nga ajo e burrave në aspektet e poshtëshënuara. Gratë duhet që të jenë të kujdesshme ndaj atyre...

Ja cili është dallimi i namazit të gruas prej burrit

Ka pjesë të namazit të cilët janë të ngjashëm dhe nuk bëjnë asnjë dallim midis gruas dhe burrit, sa i përket namazit. Mirëpo, ka edhe disa dallime të vogla, sidomos në formë.
- Reklamë -

Më të rejat

Nëse do të pyesim se a ka dikush që e pështynë Qabenë, të gjithë do të thoshin “Zoti na ruajtë!”

Mirëpo, nderi i muslimanëve po pështyhet çdo ditë, po shkelet me këmbë dhe po goditet me kazmë, ndërsa...
- Reklamë -

Parashenjat e Kijametit, të cilat po i shikojmë në televizor

Ali ibn Ebi Talibi (r.a.), ka thënë: "Pejgamberi (savs) na e fali namazin e sabahut, dhe kur e përfundoi namazin, një njeri...

Ju bëheni ngadhënjyes kur filloni plagët t’i ktheni në burim fuqie!

Ngadhënjyes bëhesh kur fillon plagët t'i kthesh në burim fuqie, kur e kupton se vetë-keqardhja pas lëndimit nuk vlen aspak.

Falja a namazit gjatë udhëtimit me autobus

Esselamu alejkum! Një mik i imi më kërkoi që t’ua parashtroj dy pyetje në lidhje me rregullat fetare gjersa haxhiu udhëton për në haxh me autobus.

Udhëzimi më i mirë për të jetuar

Enes ibn Malik transmeton se një beduin erdhi në xhami dhe pasi që u përshëndet, i Dërguari i Allahut, s.a.v.s., e pyeti:...