Fikh

Aspekti juridik i kurbanit

Kurbani (therja e kurbanit) është i bazuar në Kur'an dhe Hadith / Sunnet. Allahu xh. sh. në suren El-Kewther thotë: "... dhe preni Kurban " (El-Kewther, 2). Muhammedi a.s. lidhur me kurbanin thotë: "Kush...

Mësime dhe rregulla mbi Kurbanin

Mr. Nusret AbdibegovićMyfti i qytetit të Banjallukës/ BiH Kurbani është një lloj ibadeti i cili nënkupton sakrificën e një lloji të caktuar të kafshëve, bagëtive ose gjedheve, në kohën e caktuar, me qëllim për t’iu afruar...

Dhjetë ditët e muajit Dhul hixheh

Nëntë ditët para Kurban Bajramit dhe e dhjeta dita e Kurban Bajramit, janë ditët më të vlefshme të të gjithë vitit para Allahut të lartëmadhëruar.Këto dita fillojnë nga dita e nesërme më 22 korrik e mërkurë dhe...

Z E K A T I – Kushti i tretë i fesë islame

Zekati është një prej pesë shtyllave mbi të cilat është ngritur Islami. Ai është ibadet – adhurim - që i kushtohet Allahut të lartëmadhëruar, dhe njëkohësisht është institucion mjaft i rëndësishëm dhe i dobishëm për myslimanët. Përmes kryerjes së këtij obligimi,...

Zekati dhe sadakatul-fitri, detyrë prioritare e myslimanëve

Siguroni pasuritë tuaja me dhënien e zekatit” (Hadith) Zekati bënë pjesë ndër shtyllat e Islamit, përkatësisht ndër shartet e Islamit, me të cilin iradet ne tregojnë përkatësinë tonë për Islamin dhe për bashkësinë muslimane....

Imami me dy xhematlinj

Meqë në këtë periudhë falemi nëpër shtëpitë tona dhe shpeshherë ngjet të jemi vetëm 3 namazlinj meshkuj, në këtë rast njëri bëhet imam dhe dy tjerët ngelen xhematlinj. Tani, sipas hanefive në cilën formë duhet të qëndrojnë...

Përgjigje në disa dilema rreth agjërimit

Autor: Ahmed Purdić Duke qenë se çdo vit gjatë ramazanit besimtarët përballen me shumë dilema rreth agjërimit, në këtë tekst, ne do të ofrojmë përgjigje për disa prej tyre. Shumica e përgjigjeve janë marrë...

Agjerimi Islam

Agjërimi islam (ne gjuhen arabe es-sijamu) ne Kur'an permendet ne katermbedhjete vende: shtate here ne kaptinen El-Bekare, nga dy here ne kaptinat El-Maide dhe El-Ahzab dhe nga nje here ne kaptinat En- Nisa, Merjem dhe El-Muxhadele.

Aktualiteti i të drejtës islame në kohë dhe në hapësirë

Nexhat Ibrahimi Shqyrtim hyrës Brenda një shekulli Islami si fe e sistem jete u shtri prej Spanjës deri në Kinë dhe prej thellësisë së Af­ri­kës deri në pjesët kontinentale të Evropës...

Dhikri ‘rafal’ pas namazit (mjerisht!)

Begatitë të cilat na i ka dhuruar Allahu pasqyrohen në pasuri, shëndet, forcë…, kurse më e madhja nga të gjitha begatitë, është begatia e bindjes ndaj Allahut. Për të gjitha begatitë ne e falënderojmë Allahun pas çdo namazi, n falënderojmë...
- Reklamë -

Më të rejat

Muslimanët në Greqi: halli ynë pasi Aja Sofia u rikthye xhami

Pas rihapjes së Hagia Sophia-s në Stamboll si xhami, muslimanët në Athinë kanë frikë se hapja e...
- Reklamë -

Trashëgimia e Pejgamberit s.a.v.s

Duke ecur rrugëve të Medinës Ebu Hurejre (r.a.) vrapoi në tregun e Medines dhe me entuziazëm bërtiti: “Nxitoni në xhami, atje po ndahet trashëgimia...

Vandalizimi i xhamisë Osmane të shekullit të 16-të në Greqi

Një grup i paidentifikuar njerëzish në qytetin grek Trikala të martën e sulmuan një xhami historike me gurë të periudhës osmane e ndërtuar në...

Lypësi dhe sëndëku i vjetër

Një lypës, i varfër, me vite të tëra qëndronte ulur mbi një sënduk të vjetër në fund të rrugës, duke lypur.Një ditë,...

Çka është dynjaja në krahasim Ahiretin?

Në një rast Pejgamberi (savs), ua mbajti një fjalim shokëve të tij, dhe kur dielli ishte gati për të perënduar, pothuajse ishte duke dalë...