Fikh

Rregullat kur shkojmë në tualet

Para se të hymë në tualet, duhet të kërkojmë mbrojtje nga shejtani me eudhu-billahi-minesh-shejtani-rraxhim dhe ta themi duanë:Allahumme inni eudhu bike mine`l-hubthi ve`l-habaith(Allahu im, më mbroj nga xhinët meshkuj dhe femra). -Në tualet duhet të hyhet...

Aspekti juridik i kurbanit

Kurbani (therja e kurbanit) është i bazuar në Kur'an dhe Hadith / Sunnet. Allahu xh. sh. në suren El-Kewther thotë: "... dhe preni Kurban " (El-Kewther, 2). Muhammedi a.s. lidhur me kurbanin thotë: "Kush...

Mësime dhe rregulla mbi Kurbanin

Mr. Nusret AbdibegovićMyfti i qytetit të Banjallukës/ BiH Kurbani është një lloj ibadeti i cili nënkupton sakrificën e një lloji të caktuar të kafshëve, bagëtive ose gjedheve, në kohën e caktuar, me qëllim për t’iu afruar...

Dhjetë ditët e muajit Dhul hixheh

Nëntë ditët para Kurban Bajramit dhe e dhjeta dita e Kurban Bajramit, janë ditët më të vlefshme të të gjithë vitit para Allahut të lartëmadhëruar.Këto dita fillojnë nga dita e nesërme më 22 korrik e mërkurë dhe...

Z E K A T I – Kushti i tretë i fesë islame

Zekati është një prej pesë shtyllave mbi të cilat është ngritur Islami. Ai është ibadet – adhurim - që i kushtohet Allahut të lartëmadhëruar, dhe njëkohësisht është institucion mjaft i rëndësishëm dhe i dobishëm për myslimanët. Përmes kryerjes së këtij obligimi,...

Zekati dhe sadakatul-fitri, detyrë prioritare e myslimanëve

Siguroni pasuritë tuaja me dhënien e zekatit” (Hadith) Zekati bënë pjesë ndër shtyllat e Islamit, përkatësisht ndër shartet e Islamit, me të cilin iradet ne tregojnë përkatësinë tonë për Islamin dhe për bashkësinë muslimane....

Imami me dy xhematlinj

Meqë në këtë periudhë falemi nëpër shtëpitë tona dhe shpeshherë ngjet të jemi vetëm 3 namazlinj meshkuj, në këtë rast njëri bëhet imam dhe dy tjerët ngelen xhematlinj. Tani, sipas hanefive në cilën formë duhet të qëndrojnë...

Përgjigje në disa dilema rreth agjërimit

Autor: Ahmed Purdić Duke qenë se çdo vit gjatë ramazanit besimtarët përballen me shumë dilema rreth agjërimit, në këtë tekst, ne do të ofrojmë përgjigje për disa prej tyre. Shumica e përgjigjeve janë marrë...

Agjerimi Islam

Agjërimi islam (ne gjuhen arabe es-sijamu) ne Kur'an permendet ne katermbedhjete vende: shtate here ne kaptinen El-Bekare, nga dy here ne kaptinat El-Maide dhe El-Ahzab dhe nga nje here ne kaptinat En- Nisa, Merjem dhe El-Muxhadele.

Aktualiteti i të drejtës islame në kohë dhe në hapësirë

Nexhat Ibrahimi Shqyrtim hyrës Brenda një shekulli Islami si fe e sistem jete u shtri prej Spanjës deri në Kinë dhe prej thellësisë së Af­ri­kës deri në pjesët kontinentale të Evropës...
- Reklamë -

Më të rejat

Nuk mund të jetë sundimtari yni, ai që i poshtëron barinjtë tanë

Tregohet se udhëheqësi (sundimtari) i një fisi e kishte arrestuar një burrë nga një fis tjetër, kështu që fisi...

Iblisi dhe metodat e tij për mashtrimin e njeriut

Iblisi është emër personal i shejtanit, djallit, armikut më të madh të njeriut. Në origjinal emri Iblis vjen nga folja arabe "eblese" me kuptime...

“Furkan” – Shqisa e gjashtë për besimtarin

Shkenca na mëson se njeriu ka pesë shqisa me ndihmën e së cilave ndjenë, e njeh dhe mëson për botën e cila e...

Tregim këshillues: Një model i lutjes për bashkëshortin

Një burrë goditi gruan e tij dhe ajo ndërsa qante tha: Unë do të shkoj të ankohem për ty!

Puna është nga ne, kurse rezultati është nga Allahu

Falënderimi i takon Allahut, Zotit të të gjitha botëve. Dërgojmë salavat dhe selam mbi të Dërguarin e fundit të Allahut, Muhamedin (savs), mbi shokët...