Etikë

Mënyrë e lehtë që të ndryshohemi

Para shumë viteve jetonte një mbret i cili kishte një mbretëri shumë të madhe. Edhe pse kishte pasuri të madhe, nuk kishte qetësi në zemër. Për këtë arsye vendos që të bëhët mysliman i mirë. Kishte dëgjuar se ekzistonte një...

Nuk ka lumturi në oborr të huaj

Kur e kishin uruar një njeri me atë thënien e të famshme: ‘Dhashtë Zoti, e lumturia të ndjektë gjithë jetën!’, ai kishte thënë: ‘Mua lumturia po më ndjek tërë jetën, por ende kurrë nuk po më arrin.’ Kush mendon se...

Mëshira midis të afërmve

Në kohën e garimit pas dynjasë, shumë njerëz nuk duan dhe as nuk kanë kohë për t’i vizituar të afërmit. Të gjitha shoqërimet janë reduktuar në kafene. Përkundër posedimit të veturës, celularit, përsëri nuk po kanë kohë për ta thirrur...

Diskutimi midis 5 gishtërinjëve të dorës rreth të drejtës për udhëheqje

Njëherë, midis pesë gishtërinjve të dorës, kishte ndodhur një mosmarrëveshje, secili gisht i dorës dëshironte të ishte më i madhi dhe dëshironte të ishte udhëheqësi i të tjerëve. Kështu gishti i madh tha qartë dhe me...

Sa bukur është ta gëzosh bashkëshortin (bashkëshorten) tënd

Të gjitha gjërat e përmendura nuk është se do të na lodhin shumë, e as që kërkojnë shumë kohë. Prapëseprapë, shumica hezitojnë nga këto gjeste të vogla, ndonjëherë edhe me qëllim. Një mënyrë për ta...

Dimri është pranvera e besimtarëve

Transmetohet se Hz. Omeri (r.a.) ka thënë: "Dimri është pre e të devotshmëve". Kurse djali i tij, Abdullah ibn Omeri (r.a.), kur vinte dimri, thoshte: "O njerëz të Kuranit, kanë ardhur netët e gjata për namazin tuaj, kurse ditët...

Lehtësoni dhe përgëzoni

I Dërguari i Allahut na këshillon dhe thotë: “Lehtësoni e mos vështirësoni, përgëzoni e mos refuzoni”. Ky hadith është një nga hadithet themelore në lidhje në marrëdhëniet ndërnjerëzore. Urdhrat dhe rekomandimet e të Dërguarit të Allahut, salAllahu...

Kujdesuni për familjen tuaj

Njerëzit duhet t’ia pranojnë vetes edhe të tjerëve se asnjë bashkëshortësi nuk është ideale, por për të duhet angazhuar dhe përkujdesur në mënyrë adekuate. Allahu i Madhëruar tek njerëzit e mbolli dashurinë ndaj...

Mësuesi i mençur

Tregohet se një mbret Persian kishte punësuar një mësues për djalin e tij për t’ia mësuar dituritë dhe mirësjelljen. Kur djali i sundimtarit i zotëroi mirë të gjitha  dituritë, ndërsa në sjellje u bë shembull...

Kthehu dhe bëri të qeshin, ashtu siç i ke bërë të qajnë

Respektimi i prindërve dhe bamirësia ndaj tyre është një nga mënyrat më të mira të suksesit dhe të shpëtimit. Ky është një ibadet, i cili ka vend shumë të lartë në Islam. Për ta treguar madhësinë e këtij ibadeti, është...
- Reklamë -

Më të rejat

Sprovat dhe mësimet nga i ftohti i dimrit

Falënderimi i qoftë Allahut, të Urtit dhe të Gjithëdijshmit, i cili ka krijuar gjithçka me masë dhe njerëzve u...
- Reklamë -

Mesazhet e sures “Ed- Duha”

Dalja nga gjendja e dëshprimit dhe depresionit: mesazhet e sures “Ed- Duha” Është e vërtetë se shpesh biem në...

Fshehtësia e arkës së sulltan Sulejmanit

Sulltan Sulejmani asnjëherë nuk ka marrë vendim e që më parë të mos këshillohej me shejhul islamin Ebu Su’ud efendiun. Një rast,...

Gjysmëhëna e Kuqe Turke do të ndërtojë 1 mije shtëpi për strehim emergjent në Idlib

Gjysmëhëna e Kuqe Turke ka bërë të ditur se do të ndërtojë një mijë shtëpi për strehim emergjent në Idlib të Sirisë,...

Ushqeni zogjtë e uritur në dimër

Kur moti është i ngrohtë, bollëkun e ushqimit e kanë në dispozicion edhe zogjtë edhe kafshët e tjera. Në ato momente puna...